Lietuvos piliečių parama Suomijai Žiemos kare, 1939 m. lapkričio 30 d. - 1940 m. kovo 12 d.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos piliečių parama Suomijai Žiemos kare, 1939 m. lapkričio 30 d. - 1940 m. kovo 12 d
Alternative Title:
Assistance of people of Lithuania to Finland in the Winter War, 30 November 1939 - 12 March 1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2021, Nr. 123, p. 96-121
Keywords:
LT
20 amžius; Piliečiai; Sovietų Sąjunga (SSRS; Soviet Union; USSR); Suomija (Finland); Vyriausybė / Government; Žiemos karas.
EN
20th century; Assistance; Citizens; Government; Winter War.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos piliečių pozicijos ir veiksmai dėl Žiemos karo, išskiriami jų teiktos paramos Suomijai tipai to meto lietuviškos medijos kontekste. Šio straipsnio naujumą atspindėtų du aspektai: 1) dalies Lietuvos piliečių veiksmai padėti Suomijai kare su Sovietų Sąjunga prieštaravo Lietuvos vyriausybės neutralumo politikai. Tai rodo, kad visuomenėje nebuvo bendro požiūrio, o kai kurių piliečių aktyvi prosuomiška pozicija sudarė galimybę nagrinėti Lietuvos politiką dėl SSRS ir Suomijos konflikto mikrolygmeniu, t. y. iš individualios perspektyvos; ir 2) Lietuvos piliečių parama Suomijai kare su SSRS nagrinėjama ir vertinama kaip pilietiškumo išraiška to meto autoritarinio režimo šalyje, nes reikėjo užimti aktyvią pilietinę poziciją, kuri nesutapo su Lietuvos vyriausybės politika. [Iš leidinio]

ENThe article examines positions and actions of citizens of Lithuania in view of the Winter War, and types of their assistance provided to Finland as seen in the Lithuanian media of the period. Novelty of the article is reflected by two aspects: 1) actions of some of the citizens of Lithuania in order to help Finland in the war against the Soviet Union were inconsistent with the neutralist policy of the Lithuanian government. It demonstrates that the society lacked a unified opinion, and an actively pro-Finnish position of some of the citizens of Lithuania allows examining the Lithuanian policy concerning the conflict between the USSR and Finland at the micro level, i.e., from the individual perspective; and 2) the assistance of citizens of Lithuania to Finland in the war against the USSR is analysed and assessed as an expression of civic virtues in the country under the authoritarian regime at the time. It was necessary to take up an active civic position which clashed with the official policy of the Lithuanian government. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2021.123.4
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
  • 1939 : the year that changed everything in Lithuania’s history / Šarūnas Liekis. Amsterdam ; Rodopi, 2010. XIII, 386 p.
  • Lietuva 1938-1939 m : neutraliteto iliuzijos / Algimantas Kasparavičius. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, [2010]. 391 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97029
Updated:
2022-09-12 14:45:58
Metrics:
Views: 6
Export: