Tarp politikos ir diplomatijos : Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos Respublika
Alternative Title:
Between politics and diplomacy: the Holy See and the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008.
Pages:
762 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Šalių politinės-diplomatinės saviveikos aktualumas — Savitarpio supratimo paieškos: Achille Ratti diplomatinė misija ir Lietuva — Atstovybės prie Vatikano kūrimo problemos: asmenybės, finansai, politika — Pripažinimo de jure prologas: dr. Jurgio Narjausko diplomatinės veiklos etiudai Romoje — Kartų kaita ir nesėkminga Lietuvos-Vatikano konkordato idėjos preliudija — Radikalizmo žaismas: aistrų puota ir politikos skurdas — Krizės dauboje - nepavykęs diplomatinis eksperimentas — Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimas: tarp idealizmo ir pragmatizmo — Dešiniųjų diplomatinė taktika ir kairiųjų politinės properšos — Augustino Voldemaro diplomatijos galimybės ir ribos: Lietuvos-Vatikano konkordato sudarymo atvejis — Pasiuntinio kasdienybės aritmetika ir gramatika — Konkordato interpretacijų vingiai ir nuncijaus Riccardo Bartoloni „istorija“ Lietuvoje — Diplomatinio dialogo renesansas: Stasio Lozoraičio optimizmas ir Antonio Arata realizmas — Mokytojai ir mokiniai: itališkojo fašizmo pavyzdys lietuviškajam autoritarizmui, arba konkordato turinio „tobulinimo“ diplomatija — Pijaus XI ir lietuvių rūpesčiai globalios tarptautinės krizės akivaizdoje — Pijaus XII pacifikacinės pastangos ir Lietuvos tarptautinės problemos Antrojo pasaulinio karo išvakarėse bei pradžioje — Karo metų diplomatinė saviveika: Vilniaus arkivyskupijos bylos juridiniai slenksčiai ir politinės spalvos — Vietoj epilogo — Išvados — Priedai (dokumentai) — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Santrauka anglų kalba — Santrauka italų kalba — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje plačiame tarptautiniame kontekste analizuojami dažnai gana kontroversiški dviejų šalių politiniai-diplomatiniai santykiai. Daugiausia dėmesio skiriama lūžiniams Lietuvos ir Šventojo Sosto santykių momentams: Lietuvos Respublikos pripažinimo „de jure" problematikai po Pirmojo pasaulinio karo bei Lietuvos pasiuntinybės Romoje prie Šventojo Sosto kūrimosi aplinkybėms, Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo bei Lietuvos – Vatikano konkordato sudarymo klausimams, ketvirtojo dešimtmečio pradžios Lietuvos – Vatikano diplomatinio konflikto analizei, popiežių Pijaus XI ir Pijaus XII taikos politikos tarptautinėje arenoje iniciatyvoms aptarti, Lietuvos vyriausybės pastangoms Antrojo pasaulinio karo pradžioje Vilniaus arkivyskupiją integruoti į Lietuvos bažnytinę provinciją. Kartu knygoje fragmentiškai kliudomos ir kai kurios Lietuvos – Italijos politinių-diplomatinių santykių sankirtos tarpukaryje.Reikšminiai žodžiai: Vatikanas; Lietuvos Respublika; Diplomatinės misijos; Lietuvos bažnyčios provincija; Konkordatas; Itališkas fašizmas; Autoritarizmas; Katalikų bažnyčia; Politinė savimonė; Vatican; The Republic of Lithuania; Diplomatic missions; Lithuanian Church province; Concordat; Italian fascism; Authoritarianism; The Catholic Church; Political self-awareness.

ENThe monograph analyses often rather controversial bilateral political-diplomatic relations in a wide international context. It mainly focuses on the breakthrough moments of the relations between Lithuania and the Holy See: the problems of de jure recognition of the Republic of Lithuania after World War I and the circumstances of the establishment of the Lithuanian Legation to the Holy See in Rome, the issues of the establishment of the Roman Catholic Church in Lithuania and the drawing up of the Vatican Concordat, the analysis of the diplomatic conflict between Lithuania and the Vatican in the early 1930s, discussion of the initiatives of the peace policy of Pope Pius XI and Pope Pius XII on the international stage, the efforts of the Lithuanian government to integrate Vilnius Archdiocese in the Roman Catholic Church in Lithuania at the beginning of World War II. The book also occasionally touches upon certain intersections of the Lithuanian-Italian political-diplomatic relations during the interwar period.

ISBN:
9789955847038
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16772
Updated:
2021-01-04 21:04:15
Metrics:
Views: 52
Export: