Język polski na Kowieńszczyżnie : historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Język polski na Kowieńszczyżnie: historia, sytuacja socjolingwistyczna, cechy językowe, teksty
Editors:
Karaś, Halina, redagavimas [edt]
Publication Data:
Warszawa : Elipsa, 2001.
Pages:
542 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Przedmowa / Stanisław Dubisz — Wstęp / Halina Karaś — O języku polskim na Kowieńszczyźnie / Halina Karaś — Stan badań nad polszczyzną kowieńską — Historia społeczności polskojęzycznej na Litwie Kowieńskiej — O sytuacji języka polskiego na Kowieńszczyźnie: Identyfikacja narodowa społeczności polskojęzycznej na Litwie Kowieńskiej; Geograficzny i społeczny zasięg polszczyzny oraz jej funkcje; Status i prestiż polszczyzny w przeszłości i obecnie; Przyczyny reorientacji językowej i procesu asymilacyjnego; Zróżnicowanie polszczyzny kowieńskiej — Cechy polszczyzny kowieńskiej: Fonetyka; Fleksja; Składnia; Słowotwórstwo; Uwagi o słownictwie; Wnioski — Wybór tekstów gwarowych z komentarzem językowym — Lauda: Mitruny / H. Karaś; Wodokty / H. Karaś, K.Geben; Pacimele / H. Karaś; Uszpurwie / H. Karaś; Wilki / H. Karaś — Kiejdany, Datnów i okolice: Kiejdany / W. Ušinskienė, K.Geben; Datnów / K. Rutkowska; Bartuniszki / K. Rutkowska; Kielaryszki / K. Rutkowska; Urniaże / H. Karaś; Ażelajcie / H. Karaś; Wołajcie / H. Karaś; Roszczę / H. Karaś; Misztowty / H. Karaś; Świątobrość / K. Rutkowska, K.Geben — Kowno, Wędziagoła i okolice: Kowno / K. Geben; Kormiałów / K.Geben; Łopie / H. Karaś; Poniewieżyk / W. Ušinskienė; Wikliny / W. Ušinskienė; Kompy / W. Ušinskienė; Wędziagoła / K. Rutkowska, K.Geben; Piadzie / K. Rutkowska; Żegowicze / K. Rutkowska; Ongiry / K. Rutkowska — Pogranicze rejonu kiejdańskiego i janowskiego: Szaty / K. Geben; Żejmy / K. Geben; Kulwa / H. Karaś — Wykaz stosowanych skrótów i oznaczeń — Indeks tematyczny — Santrauka.
Keywords:
LT
Lenkų dialektologija; Lietuvos lenkų šnekta.
EN
Polish dialects; Lietuanian polish dialect.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiami dialektologinių tyrimų, atliktų 1999–2000 m. Lietuvoje, Kauno krašte duomenys. Buvo ištirtos vietovės Kėdainių rajone, daugiausiai Dotnuvos ir Kėdainių apylinkės (pvz., Dotnuva, Ąžuolaičiai, Valučiai, Ruoščiai, Urnėžiai, Vainotiškiai, Keleriškiai, Bartkūniškiai, Mištautai, Lipliūnai, Vilainiai, Nociūnai, Kampai, Angiriai, Šėta, Šventybrastis, Krakės, Pajieslys, Kėdainiai), Kauno (be kitų Pėdžiai, Saviečiai, Žiogaičiai, M. Lapės, D. Lapės, Vandžiogala, Karmėlava, Babtai, Panevėžiukas, Vikūnai), Jonavos (Kulva, Žeimiai) bei Liaudos teritorijoje, t. y., Panevėžio ir Radviliškio rajonų pasienyje (Krekenava, Mitriūnai, Užpurviai, Rutakėmis, Vilkiai, Baimanai, Pociūnėliai, Valmunčiai, Vadaktai). Iš viso ištirta 50 vietovių. Tyrimai apėmė tų kraštų lenkų kalbą, istoriją ir folklorą, lenkų ir lietuvių kalbų vartojimo geografines ribas (ankstesnės ir dabartinės), santykį su informantų vartojama kalba, kalbinę ir tautinę savimonę, papročius, kaimo darbus. Pirmoje knygos dalyje pateikiama lenkiškai kalbančios bendruomenės istorija, sociolingvistinė tiriamos teritorijos situacija bei svarbiausi tenykštės lenkų kalbos bruožai. Aprašyti tik kai kurie svarbesni kalbos reiškiniai – tarmybės ir regionalizmai. Antrą dalį sudaro lenkiški tekstai iš Kauno krašto su komentarais bei trumpas tirtų vietovių ir informantų apibūdinimas. Pieš kiekvieną tekstą pateikiama informacija apie tą vietovę daugiausiai dėmesio skiriant dabartinei kalbinei situacijai, gyvenančių lenkų skaičiui, taip pat istorijai. Apibūdinant informantus nurodomas jų amžius, gimimo vieta, kilmė, kalbų mokėjimas ir vartojimas, išsilavinimas ir pan. Prie kiekvieno teksto išnašose pateiktas kalbinis komentaras.

ENThe book contains the data from the dialectal research conducted in Lithuania, Kaunas region, from 1999 to 2000. The locations in Kėdainiai District, mainly Dotnuva and Kėdainiai neighbourhoods (e.g. Dotnuva, Ąžuolaičiai, Valučiai, Ruoščiai, Urnėžiai, Vainotiškiai, Keleriškiai, Bartkūniškiai, Mištautai, Lipliūnai, Vilainiai, Nociūnai, Kampai, Angiriai, Šėta, Šventybrastis, Krakės, Pajieslys, Kėdainiai), Kaunas (Pėdžiai, Saviečiai, Žiogaičiai, M. Lapės, D. Lapės, Vandžiogala, Karmėlava, Babtai, Panevėžiukas, Vikūnai among others), Jonava (Kulva, Žeimiai) and Liauda territory, i.e. at the border of Panevėžys and Radviliškis Districts (Krekenava, Mitriūnai, Užpurviai, Rutakėmis, Vilkiai, Baimanai, Pociūnėliai, Valmunčiai, Vadaktai) were studied. In total, 50 locations were studied. The studies included the Polish language, history and folklore of these locations, the geographic boundaries of the use of Polish and Lithuanian (former and current), the ratio with the language spoken by informers, language and national awareness, customs, labour in rural areas. The first part of the book provides for the history of the Polish-speaking community, sociolinguistic situation in the studied territory and the major features of Polish spoken there. Only some more important linguistic phenomena: dialecticisms and regionalisms are described. The second part consists of Polish texts from Kaunas region with comments and brief descriptions of the locations studied and informers. Information about the location with a focus on the current language situation, the Polish population and history precedes each text. The descriptions of informers contain the data on their age, place of birth, origin, languages spoken and used, education, etc. Each text has a footnote with a linguistic comment.

ISBN:
8371513984
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25956
Updated:
2021-01-06 22:56:11
Metrics:
Views: 41
Export: