Słownictwo Wileńszczyzny w pracach Haliny Turskiej wobec współczesnej leksyki kresowej

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Słownictwo Wileńszczyzny w pracach Haliny Turskiej wobec współczesnej leksyki kresowej
Alternative Title:
Vocabulary of Vilnius region in the works of Halina Turska in relation to the contemporary lexis of the borderland
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica . 2008, Nr. 32, p. 51-59
Keywords:
LT
Halina Turska; Leksika; Leksikos kitimai; Leksikos raida; Lenkų kalba ne Lenkijoje; Lenkų kalba užsienyje
EN
Halina Turska; Lexical changes; Lexis; Polish of the Borderland
Summary / Abstract:

LTLenkų mokslininkė Halina Turska keletą metų tyrė lenkų kalbos tarmes Vilniaus regione. Tyrimus nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Tačiau ji suspėjo surinkti daugybę žodžių, apie pusantro tūkstančio iš jų išliko iki mūsų dienų mokslininkės monografijoje. Straipsnyje lyginami to paties regiono, bet skirtingu laikotarpiu rengti žodynai: H. Turskos darbai ir žodynai, išleisti 1987-2001 m. Lyginamasis tyrimas parodė, kad Vilniaus regiono lenkų k. tarmė stipriai pasikeitė. Didžiausi pokyčiai matomi skolinių grupėje, ypatingai lietuvių k. kilmės, kaimo vietovėse. Dalis žodžių išnyko dėl kolektyvizacijos, individualių ūkių išnykimo ir žemės ūkio mechanizacijos. Vietoje to atsirado žodžiai (daugiausiai rusų k. kilmės), atspindintys naują gyvenimo būdą. Gerai išsilaikė tie lituanizmai, kurie plačiai paplito ne tik Vilniaus regione, bet ir etninės Baltarusijos teritorijoje bei Palenkės tarmėse. Kitas svarbus pokytis yra lietuvių ir baltarusių kalbų fonetikos bei morfologijos bruožų praradimas. Nuo tarpukario laikų Vilniaus regiono žodynas reikšmingai pasipildė bendrinės lenkų k. žodžiais ir posakiais. Tai sąlygojo visuotinio švietimo įvedimas (neraštingumo likvidavimas) bei žiniasklaidos paplitimas, tame tarpe ir iš Lenkijos. Lyginant tarpukario ir dabartinį Vilniaus regiono žodyną, apie 14% anuomet vartotų žodžių neišliko iki šių dienų. [versta iš angliškos santraukos]

ENA Polish scholar Halina Turska had been conducting research of the regional variation of Polish in Vilnius region for a few years before World War II broke out. At that time she recorded a significant number of words from which about a thousand and a half words have remained in a part of her monograph until now. A comparison of the vocabulary of H.Turska's works and the set of vocabulary excerpted in the same area half of a century later - in the years of 1987 - 2001 was made in the article. The comparison suggests that the vocabulary of Polish dialects functioning in Vilnius region changes significantly. The greatest changes were in the borrowed vocabulary, especially from Lithuanian, in the rural lexis. A number of names disappeared as a result of collectivisation, liquidation of individual farms and mechanisation of agriculture. Instead, vocabulary reflecting new reality, mainly of Russian origin appeared. Well preserved were only those lithuanisms which are widespread and present not only in Vilnius region but also in the whole ethnic Belorussian territory and in dialects of Podlasie as well. Another significant change is the loss of Lithuanian and Belorussian phonetic and morphological features. Since the inter-war period the vocabulary of Vilnius region has been enriched significantly by words and phrases from general Polish as a result of popularisation of education (eradication of illiteracy) and wide range of mass media, e.g. from Poland. In relation to the lexemes fixed in the analysed Turska's works, in the layer of active vocabulary of the Northern Borderland c.a. 14% lexemes were not evidenced. [From the publication]

ISSN:
0065-1044, 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25989
Updated:
2021-03-04 09:25:56
Metrics:
Views: 12
Export: