Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose : geolingvistinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose: geolingvistinė analizė
Alternative Title:
Ramygala subdialect in the classifications of Lithuanian dialects: geolinguistic analysis
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2017, t. 77, p. 167-195
Keywords:
LT
Ramygalos šnekta; Tradicinių lietuvių tarmių klasifikacija; Antano Baranausko tarmių skirstymas; Antano Salio tarmių klasifikacija; Vakarų aukštaičiai šiauliškiai; Rytų aukštaičiai panevėžiškiai; Tarmių ribos.
EN
Ramygala subdialect; Classification of Lithuanian traditional dialects; Antanas Baranauskas' classification of dialects; Antanas Salys' classification of dialects; Western Aukštaitian of Šiauliai; Eastern Aukštaitian of Panevėžys; Boundaries of dialects.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis XX a. antrosios pusės rankraštine tarmių medžiaga, pristatomas geolingvistinis lyginamasis Ramygalos šnektos tyrimas. Tiriamosios šnektos ploto nevienalytiškumą pirmiausia rodo jos vieta lietuvių tarmių klasifikacijose. XIX a. pabaigos Antano Baranausko tarmių skirstyme Ramygalos šnekta, nors ir priskirta prie rytiečių pirmųjų, buvo artimesnė aukštaičių vakariečių tarmei. Vėlesnėse tarmių klasifikacijose didesnė aptariamos šnektos ploto dalis ar ir visas šnektos plotas priskirtas prie rytinių aukštaičių patarmių. Surinkti ir išanalizuoti duomenys rodo, kad Ramygalos šnektos plote panašiu intensyvumu buvo vartojami nepakitę (an, am, en, em; ą, ę) ir susiaurėję (un, um, in, im; ų, į) dvigarsiai ir buvę nosiniai balsiai. Rytinėms šnektoms būdingu šių ypatybių siaurinimu labiau išsiskiria rytiniai šnektos ploto pakraščiai. Šnektos plote fiksuoti nedideli kalbiniai pokyčiai rodo ne tik rekonstruotos rytinės A. Baranausko rytiečių pirmųjų ribos tikslumą. Daroma prielaida, kad XX a. pirmojoje pusėje pereiginiai buvę ne tik aukštaičiai viduriečiai, bet ir jų kaimynai aukštaičiai rytiečiai pantininkai. [Iš leidinio]

ENBased on the manuscript materials on dialects from the second half of the 20th century, the article presents the geolinguistic comparative study on the Ramygala subdialect. The heterogeneity of the area of the subdialect in question is first shown by its place in the classifications of Lithuanian dialects. Though the Ramygala subdialect falls to the so called First Eastern dialect according to the late 19th century classification of dialects by Antanas Baranauskas, it was actually closer to the Western Aukštaitian dialect. In later classifications of dialects a greater part of the area or even the whole area of the subdialect was attributed t o the subdialects of Eastern Aukštaitian. The data collected and analysed in the study show that the unchanged (an, am, en, em; q, c) and narrowed (un, um, in, im; ų, į) mixed diphthongs and former nasal vowels were used in the area spoken by the Ramygala subdialect to a similar intensity. The eastern borders of the area of the subdialect tend to demonstrate the narrowing of these features, which is characteristic of eastern subdialects. Minor linguistic changes recorded in the area of the subdialect do not only show the accuracy of the reconstructed eastern boundary of Baranauskas' first Eastern dialect. An assumption can be made that in the first half of the 20th century not only Middle Aukštaitian but also its neighbouring Eastern Aukštaitian Pantininkai was transitional by nature. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73101
Updated:
2019-06-28 14:02:00
Metrics:
Views: 10
Export: