Vietos politikų demokratinių nuostatų formavimosi veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos politikų demokratinių nuostatų formavimosi veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Factors of Formation of Democratic Attitudes of Local Politicians
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
vi, 168 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 m. Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Factors shaping democratic attitudes of local politicians Kaunas, 2005 21 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas yra remiantis demokratines nuostatas nagrinėjančiomis teorijomis parengti demokratinių nuostatų ir jas formuojančių veiksnių pagrindimą ir ištirti vietos savivaldybių narių demokratinių nuostatų validumą ir formavimosi veiksnių įtaką. Pirmojoje dalyje pristatomos demokratines nuostatas pagrindžiančios ir jų formavimąsi veikiančių veiksnių teorijos. Apibrėžiamos nuostatų sąvokos skirtumas lyginant su kitais subjektyviais veiksmo orientacijas įvertinančiais konstruktais, aptariamos demokratinių nuostatų formavimosi ypatybės. Antrojoje dalyje pristatoma empirinio tyrimo vietos politikų imties specifika ir jos keliamus apribojimus analizei, trumpai aptariami taikomi statistinės analizės metodai. Trečioje dalyje, remiantis teorinėje dalyje pateiktu įtakų demokratinėms nuostatoms grupavimu, tiriamos su ankstyvąja socializacija, suaugusiojo, demokratine ir sovietine patirtimi siejamų įtakų reikšmingumas demokratinėms nuostatoms. Taip pat tikrinama pilietinių tradicijų ryšio su vietos politikų demokratinėmis nuostatomis galimybė. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe purpose of the thesis is, with reference to the theories approaching democratic attitudes, to prepare justification of democratic attitudes and the factors that form them and investigate into the validity of democratic attitudes of the local municipal members and the influence of the formation factors. The first part presents the theories that justify democratic attitudes and the theories of the factors influencing their formation. It defines the difference in the concept of attitudes as compared with other objective constructs assessing action orientations and considers the peculiarities of formation of democratic attitudes. The second part presents specificity of the set of local politicians of the empirical research and limitations of the analysis caused thereby, as well as briefs on the methods of statistical analysis applied. The third part inquires into significance of influences, related to early socialisation as well as adult, democratic and soviet experience, to democratic attitudes with reference to the categorisation of influences on democratic attitudes given in the theoretical part. It also verifies the possibility of relation of civil traditions with democratic attitudes of local politicians.

Related Publications:
The Conceptual model of activation of participation motivation directed towards "'End users" (citizens) / Rigita Tijunaitiene. Socialiniai tyrimai. 2009, Nr. 3 (17), p. 120-131.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10837
Updated:
2022-02-07 20:09:20
Metrics:
Views: 5
Export: