Effectiveness, reliability and subject risk - shaping drivers for the set of possibilities and utility function when investment decision is made under uncertainty

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Effectiveness, reliability and subject risk - shaping drivers for the set of possibilities and utility function when investment decision is made under uncertainty
Keywords:
LT
Darnumas; Efektyvumas; Naudingumas; Patikimumas; Rizika; Rizikingumas; Tvarumas.
EN
Effectiveness; Reliability; Risk; Riskness; Sustainability; Utility.
Summary / Abstract:

LTEfektyvumo, rizikingumo ir patikimumo sąvokos – tai trys kertiniai akmenys, ant kurių pasitelkiant investuotojo naudingumą laikosi sprendimų suvokimo ir valdymo logika, siekiant suderinti investicijų erdvės teikiamas galimybes ir investuotojo siekius. Rizika yra visų pasirinktų aktyvų rizikingumų funkcija pamatuota su subjekto įgūdžiais valdyti nagrinėjamo objekto, proceso ar pan. rizikingumus. Straipsnio tikslas yra sukurti patikimą investicinių sprendimų valdymo koncepciją, pagrįstą pagrindiniais elementais, apibūdinančiais investavimo rezultatus: pelningumu, patikimumu ir rizika ir į pagalbą pasitelkiant naudingumo funkciją. Straipsnyje bus atskleistas nuoseklus kelias į investavimo galimybių aibės aprašymą, kuomet investicinių aktyvų galimybės yra neapibrėžtos, kas šiame straipsnyje suprantama kaip stochastinės. Kaip galimą aukščiau paminėto suderinimo priemonę autoriai siūlo adekvatųjį investicijų stochastinei prigimčiai portfelį, pateikdami jo sudarymo ir panaudojimo principus. Šis modelis turi plačias pritaikymo galimybes tiek investuojant valiutų ir kapitalo rinkose, tiek formuojant tvarios plėtros strategijas. Adekvatus investicijų portfelis yra teoriškai pagrįstas ir praktiškai efektyvus instrumentas priimant sprendimus globalioje kapitalo ir valiutų rinkose. Šiuo atveju sprendimų paieškos arba naudos maksimizavimo, pasirinkto remiantis stochastiniu optimizavimu, grafinis vizualizavimas atrodo esantis patikimas instrumentas.

ENThe concepts of effectiveness, riskness and reliability are three cornerstones which together with utility of investor form the base for decisions perception and management logics in order to match the possibilities of investment space with investor’s objectives. At this time risk, which is "a chance or possibility of danger, loss, injury, or other adverse consequences" (The Oxford Modern English Dictionary) or, specifically, in the area of investment management – "the chance that an investment (as a stock or commodity) will lose value" (Webster Dictionary) is the function of riskness of selected assets altogether with subject possibilities and skill to deal with the riskness. The paper will reveal a consistent way towards investment possibilities set description, when investment assets’ possibilities are under uncertainty, what is understood in this paper as under stochasticity. As a possible mean of the above mentioned match the authors propose portfolio adequate for investment stochastic nature, presenting its formation and application principles. This model has broad application possibilities investing in exchange and capital markets, as well as forming sustainable investment strategies. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25207
Updated:
2020-10-23 20:23:56
Metrics:
Views: 9
Export: