Inequalities in mortality by education and socio-economic transition in Lithuania : equal opportunities?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Inequalities in mortality by education and socio-economic transition in Lithuania: equal opportunities?
In the Journal:
Public health. 2005, Vol. 119, iss. 9, p. 808-815
Keywords:
LT
Išsilavinimas; Lietuva; Mirtingumas; Mirštamumas; Nelygybė; Sveikatos netolygumai.
EN
Education; Health inequalities; Inequality; Lithuania; Mortality.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - ištirti mirtingumo pokyčių priklausomybę nuo išsilavinimo lygio Lietuvoje, kai valstybė patyrė socialines ir ekonomines transformacijas. Analizė buvo atlikta pasitelkiant įprastą mirtingumo statistiką ir gyventojų surašymo duomenimis už laikotarpį tarp 1989 ir 2001 metus visoje šalyje. Nors apskritai Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis pagerėjo, neigiamos išsilavinimo tendencijos buvo stebimos jaunimo tarpe. Didėjantis mirtingumo pagal išsilavinimą netolygumas buvo stebimas dėl mirtingumo sumažėjimo tarp žmonių turinčių aukštojo mokslo išsilavinimą ir, atvirkščiai, didėjantis mirtingumas buvo stebimas tarp žmonėms su žemu išsilavinimo lygiu. Mirtingumo pagal išsilavinimą netolygumai yra ryškesni tarp moterų nei tarp vyrų, ypač tai pasireiškia vidutinio amžiaus grupėse, kai mirtingumas susijęs su išorinėmis priežastimis. Duomenys rodo gan nepalankią tendenciją sveikatos netolygumams didėti artimoje ateityje. Tyrimas parodė, kad nustatant bendrą sveikatos skatinimo ir ligų prevencijos politiką, svarbu atsižvelgti į realybę, su kuria susiduria žemesnio išsilavinimo grupės, o ne remtis bendro pobūdžio patirtimi, kuri yra būdinga visai visuomenei ar visuomenės grupei, turinčiai tam tikrą vidurkį atitinkantį išsilavinimą. Tikėtina, kad sveikatos pagal išsilavinimo lygį skirtumai turėtų stabilizuotis, kai visuomenės vystymasis stabilizuosis po staigių ir dramatiškų pereinamojo laikotarpio pokyčių socialiniame ir ekonominiame gyvenime.

ENThe aim of this research is to examine how the change of mortality levels is dependent on the level of education in Lithuania as it went through social and economic transformations. The analysis was based on the ordinary statistics of mortality levels and the data of population census of the country between 1989 and 2001. Even though overall level of education of Lithuanian residents has improved, negative tendencies in education were observed among young people. Increasing inequity of mortality based on education has decreased among people with higher education, and vice versa – increasing mortality was observed among people with a low level of education. Inequities of mortality based on education are more notable between women than men, especially in middle-age groups, when mortality is related with external causes. Data shows rather unfavourable tendencies for health inequities to increase in a nearby future. The research has shown that in order to set common politics of health encouragement and disease prevention, it is important to consider the reality that people with lower education encounter instead of relying on the common experience inherent to all society or a group with a certain average education levels. It is likely that the differences of health based on education levels will stabilize, when social development stabilizes after sudden and dramatic changes in social and economic life during the transitional period.

ISSN:
0033-3506
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19147
Updated:
2020-07-23 20:34:46
Metrics:
Views: 81
Export: