Lietuvos demografinės raidos iššūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos demografinės raidos iššūkiai
Editors:
Stankūnienė, Vlada, redagavimas, sudarymas [edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2007.
Pages:
93 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Demografiiniai pokyčiai; Emigracija; Gimstamumas; Lietuvos regionai; Mirtingumas; Demographic changes; Emigration; Fertility; Lithuania; Lithuanian regions; Mortality.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos šiuolaikinės demografinės raidos kontūrai — Šeimos transformacijos ir žemo gimstamumo iššūkiai — Šeimos transformacijos ir gimstamumo pokyčių pagrindinės dimensijos — Šeimos transformacijos ir žemo gimstamumo veiksniai — Šeimos, gimstamumo ir šeimos politikos pokyčių lyginamoji perspektyva — Gimstamumo ir šeimos pokyčių ateities scenarijai — Šeimos politikos prioritetai — Gyventojų mirtingumo ir visuomenės sveikatos iššūkiai — Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai: lyginamoji perspektyva — Bendro mirtingumo lygio pokyčiai ir situacija — Mirtingumas pagal mirties priežastis — Gyventojų mirtingumo veiksniai — Individo lygmuo: su sveikata susijusi elgsena — Makro lygmuo: socioekonominiai, sociokultūriniai, psichosocialiniai ir politiniai veiksniai — Mirtingumo pokyčių ateities scenarijai — Politikos prioritetai/problemų sprendimo būdai ir kryptys — Emigracijos iššūkiai — Migracijos pokyčiai ir situacija — Migracijos situacija — Migracijos veiksniai — Emigracija: problemų įvardijimas — Emigracijos potencialas ir ateities perspektyva — Lietuvos gyventojų emigracijos tarptautinis kontekstas — Emigracijos problemų sprendimo kryptys — Gyventojų senėjimo iššūkiai visuomenei ir socialinei politikai — Gyventojų senėjimas: situacija — Gyventojų senėjimas: problemų įvardijimas — Gyventojų senėjimas: sprendimo keliai, valstybės politika — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Demografiiniai pokyčiai; Emigracija / Emigration; Lietuvos regionai; Sveikata / Health.
EN
Demographic changes; Fertility; Lithuanian regions.
Summary / Abstract:

LTŠioje mokslo studijoje, trumpai pristatančioje nuolatinės demografinės raidos stebėsenos rezultatus, aptariami Lietuvos pagrindinių demografinių procesų pokyčiai, dabartinė būsena ir ateities scenarijai kitų šalių demografinės raidos kontekste. Knygoje trumpai aptariami įvairių demografinių procesų pastarųjų pokyčių bendrieji požymiai, iliustruojantys iš esmės naują Lietuvos demografinį portretą ir lemiantys spartų gyventojų skaičiaus mažėjimą, intensyvią depopuliaciją bei demografinį senėjimą. Analizuojami Lietuvos šeimos pokyčiai, pristatoma šeimos transformacijos ir labai mažo gimstamumo veiksnių schema kitų šalių demografinės raidos patirties ir teorinių įžvalgų kontekste, vertinama dabartinė situacija ir galimi raidos scenarijai, trumpai aptariamos prioritetinės politikos kryptys, galinčios duoti pozityvių rezultatų. Analizuojami Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai Vakarų ir Vidurio Europos šalių kontekste, vertinama mirties priežasčių dinamika ir kai kurie mirtingumo lygio sociodemografiniai skirtumai, aptariami mikro- ir makrolygmens mirtingumo veiksniai. Aptariami Lietuvos gyventojų migracijos pokyčiai ir dabartinė situacija, analizuojami migracijos veiksniai, įvardijamos socialinės, ekonominės, demografinės intensyvios gyventojų emigracijos pasekmių problemos, aptariami emigracijos problemų sprendimo būdai. Aptariama gyventojų senėjimo eiga, demografiniai ir regioniniai skirtumai, Lietuvos gyventojų senėjimo procesai vertinami tarptautiniame kontekste, įvardijamos gyventojų senėjimo problemos ir valstybės politikos prioritetai.

ENThe scientific study briefly presents the results of continuous monitoring of the demographic development and discusses changes of the main Lithuanian demographic processes, the current situation and future scenarios in the context of other countries’ demographic development. The book briefly introduces the general features of the changes of various demographic processes, illustrating a basically new demographic portrait of Lithuania and determining a rapid decrease in population, intensive depopulation and ageing. The study analyses the changes of Lithuanian family, presents the scheme of the factors of family transformation and very low birth rates in the context of other countries’ demographic development experience and theoretical insights, evaluates the current situation and potential development scenarios, and briefly discusses the priority policy directions that might lead to positive results. The study analyses the changes of Lithuanian population mortality in the context of Western and Central European countries, evaluates the dynamics of death causes and certain socio-demographic differences of mortality rates, and discusses micro and macro factors of mortality. It touches upon the changes of Lithuanian population migration and the current situation, analyses migration factors, enumerates social, economic, demographic problems of the consequences of intensive population emigration, discusses ways of solving emigration problems. The study covers the course of population ageing, demographic and regional differences, evaluates the processes of Lithuanian population ageing in the international context, enumerates the problems of population ageing and national policy priorities.

ISBN:
9789955531234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13975
Updated:
2020-10-13 17:44:38
Metrics:
Views: 57
Export: