Prekybinio portfelio rizikos valdymas banke : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybinio portfelio rizikos valdymas banke: disertacija
Alternative Title:
Risk Management of Trade Portfolio in a Bank
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
102 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Trading portfolio risk management in banking Vilnius, 2006 20 p., įsk. virš
Summary / Abstract:

LTSparčiai kintant finansinių institucijų veiklos sąlygoms, didėjant finansinių rinkų nepastovumui bei apimčiai, atsirandant vis naujoms finansinėms priemonėms, o kartu su jomis ir naujoms finansinių institucijų rizikos rūšims, ypač išaugo prekybinio portfelio rizikos valdymo poreikis. Prekybinio portfelio rizikos valdymas tampa vis aktualesnis ir Lietuvos finansinėms institucijoms, ypač investicinių bei pensijų fondų valdytojams, investuojantiems į užsienio vertybinius popierius, denominuotus kitomis valiutomis nei litai ar eurai. Prekybinio portfelio rizikos valdymas yra labai aktuali tema ir atskirų šalių centriniams bankams bei tarptautinėms finansų sistemos priežiūros institucijoms. Šiame darbe sprendžiama mokslo problema - tai prekybinio portfelio rizikos valdymui taikomų metodų bei modelių adekvatumo dabartinėms finansinių institucijų ekonominės, technologinės bei informacinės aplinkos sąlygoms paieška. Tyrimų tikslas - iš vienos pusės, remiantis rizikos vertės, kaip portfelio rizikos agreguoto mato metodologija, ištirti aktualias pasirinktas prekybinio portfelio rizikos valdymo problemas, tokias kaip rizikos vertės apskaičiavimo metodo pasirinkimas, nepastovumo bei kovariacijų prognozavimo modelio pasirinkimas bei vertinimo, koreguoto pagal riziką, metodikos pasirinkimas ir jos taikymas prekybiniam portfeliui valdyti, bei, iš kitos pusės, remiantis gautais tyrimų rezultatais, pasiūlyti tiriamų prekybinio portfelio rizikos valdymo problemų sprendimų būdus.

ENWith rapidly changing conditions for operation of financial institutions, increasing fluctuation of financial markets and their scope, emerging new financial instruments, and new types of risks of financial institutions, the need for trade portfolio risk management emerged. Risk management of the trade portfolio is becoming more relevant for Lithuanian financial institutions as well, especially for investment and pension fund managers, investors into foreign securities denominated in other currencies than litas or euro. The risk management of the trade portfolio is a very relevant topic both for central banks of different counties and international finance system supervisory institutions. This article looks at a scientific problem, i.e. search for methods and models—which are applied for risk management of a trade portfolio—that would be adequate to current contemporary economic, technological, and informational environment conditions. On one hand, the aim of the research is to research the relevant chosen trade portfolio management problems—such as choosing the risk value calculation method, choosing the method for variance and co-variation, and choosing a risk-adjusted assessment methodology and applying it for management of a trade portfolio—on the basis of risk value as a method of aggregated measure of portfolio risk. On the other hand, to suggest the methods for resolving risk management problems on the basis of received research results.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10730
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 15
Export: