EMA versus SMA usage to forecast stock markets : the case of S&P 500 and OMX Baltic benchmark

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
EMA versus SMA usage to forecast stock markets: the case of S&P 500 and OMX Baltic benchmark
Alternative Title:
Eksponentinio ir paprasto slankiojo vidurkio naudojimo lyginimas prognozuojant akcijų rinkas: S&P 500 ir OMX Baltic benchmark atvejis
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 3, p. 248-255
Keywords:
LT
Akcija; Eksponentinis slankusis vidurkis; OMX Baltic Bcnchmark; Paklaida; Paprastas slankusis vidurkis; Prognozavimas; Prognozė; S&P 500; Techninė analizė.
EN
Bias; Exponential moving average; Forecast; OMX Baltic Benchmark; S&P 500; Simple moving average; Stock; Technical analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos plačiai investuotojų bendruomenės taikomos prekybos taisyklės – paprastas dviejų dienų slankusis vidurkis ir eksponentinis vidurkis. Užsienio moksliniuose darbuose vis daugiau dėmesio skiriama šiai temai, tačiau Lietuvoje niekuomet nebuvo tiriamos galimybės prognozuoti Baltijos šalių akcijų rinkų indeksus taikant šiuos metodus. Atliekant tyrimus, buvo naudojami S&P 500 indekso ir OMX Baltic Benchmark indekso duomenys. Abu metodai buvo lyginami tarpusavyje taikant bendrą paklaidų sistemų metodiką. Buvo tikrinamas prognozės tikslumo lygmuo įvertinant vidutines kvadratines paklaidas, vidutines absoliučiąsias paklaidas, vidutines prognozavimo paklaidas, vidutines absoliučiąsias paklaidas ir sekimo signalą kaip prognozės naujų duomenų adekvatumo įvertinimą. Atlikus tyrimus, paaiškėjo metodas, kuris turi būti taikomas prognozuojant ateities indekso vertes, ir šio metodo tinkamumas kiekvienai iš pasirinktų rinkų - Lietuvos ir JAV. [Iš leidinio]

ENThe academic literature is showing a growing interest in such trading rules as Moving Average. The majority of researches were made using simple moving average. Although semi-professional traders use the technical analysis methods to predict the future stock prices, to identify the stock trend changes, OMX Baltic Benchmark Index was never tested. Previous researches on the S&P 500 Index using the most widely used method of technical analysis – Moving Averages are more or less appellative. Technical analysis is opponent to classical economic theory but investors use it widely all over the world. Technical Analysis methods can be less or more effective than it was thought until nowadays. This paper compares 2 trading rules of technical analysis – exponential smoothing method and simple moving average rule. Both methods were applied to US index S&P 500 and OMX Baltic Benchmark Index and the results were compared using systematic error (mean square error, the mean absolute deviation, mean forecast error, the mean absolute percentage error) and tracking signal evaluation, bias distribution estimation and appropriate Constanta level finding for each market forecast: the case of Standard and Poor's 500 and OMX Baltic Benchmark Index. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27321
Updated:
2018-12-17 12:45:43
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: