Makroekonominių veiksnių įtaka NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių akcijų pelno normoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių veiksnių įtaka NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių akcijų pelno normoms
Alternative Title:
Effects of macroeconomic factors on stock returns of companies listed at NASDAQ OMX Vilnius
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Akcijų pelno normos; Makroekonominiai veiksniai
EN
Macroeconomic factors; Maeroeeonomie factors; Stock return; Stuck returns
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas - išanalizavus makroekonominių veiksnių poveikio akcijų pelningumui teorinius aspektus, nustatyti makroekonominių veiksnių įtaką NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų skirtingų sektorių įmonių akcijų pelno normoms. Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad daugelyje šalių bendrasis vidaus produktas, pramonės produkcija, palūkanų normos yra vieni reikšmingiausių veiksnių, lemiančių akcijų pelno normų pokyčius. Infliacijos, pinigų pasiūlos, valiutos kurso, naftos kainos pokyčių įtakos akcijų pelno normoms tyrimų rezultatai yra prieštaringi. Makroekonominių pokyčių įtaka NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų skirtingų sektorių įmonių akcijų pelno normoms buvo nustatyta sudarant daugialypės regresijos modelius ir apskaičiuojant standartizuotus beta koeficientus. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad daugeliu atvejų pramonės produkcijos, naftos kainos įtaka akcijų pelno normoms buvo tiesioginė, o palūkanų normų, pinigų pasiūlos, vartojimo prekių ir paslaugų kainų, lito ir Rusijos rublio, lito ir JAV dolerio - atvirkštinė. Palūkanų normų pokyčiai veikė daugelį (93,75 proc.) analizuojamų sektorių įmonių akcijų pelno normų, o pramonės produkcijos pokyčiai buvo reikšmingi tik 6,25 proc. tiriamų sektorių įmonių akcijų pelno normoms. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų, pinigų pasiūlos, lito ir JAV dolerio, lito ir Rusijos rublio santykių, naftos kainos pokyčiai buvo reikšmingi nuo 25 iki 62,50 proc. analizuojamų sektorių įmonių akcijų pelno normoms.

ENThe aim of the research of the paper is to determine the effects of macroeconomic factors on stock returns of companies from different sectors, which are listed at NASDAQ OMX Vilnius, having analysed the theoretical aspects of the impact of macroeconomic factors on stock returns. The analysis of scientific literature suggests that in many countries the gross domestic product, industrial production and interest rates are among the most significant factors determining fluctuations in stock returns. The results of studies of the impact of changes in inflation, money supply, exchange rate and oil prices on stock returns are contradictory. The effects of macroeconomic changes on stock returns of companies from different sectors, which are listed at NASDAQ OMX Vilnius, have been established by designing multiple regression models and calculating standardised beta coefficients. The results of the research revealed that in many cases industrial production and oil prices had a direct impact on stock returns, whereas interest rates, money supply, consumer price index, exchange rate LTL/RUB and LTL/USD had an inverse impact. Fluctuations in interest rates affected stock returns of most (93.75%) companies of analysed sectors, whereas industrial production changes were significant to stock returns of as few as 6.25% of selected companies. Fluctuations in the consumer price index, money supply, the exchange rate LTL/RUB and LTL/USD, and oil prices significantly affected stock returns of 25% to 62.50% of analysed companies.

ISSN:
1648-9098, 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32724
Updated:
2018-12-20 23:32:00
Metrics:
Views: 36    Downloads: 17
Export: