Makroekonominių rodiklių ir akcijų indeksų sąveikos empirinių tyrimų apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių rodiklių ir akcijų indeksų sąveikos empirinių tyrimų apžvalga
Alternative Title:
Empirical research overview of the evalution of the relationship between the macroeconomic indicators and stock prices on the stock exchange
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2013, 2013, p. 214-223
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Akcijų indeksai; Akcijų kursai; Makroekonominiai rodikliai; Teorinė apžvalga; Vertybinių popierių birža; Macroeconomic indicators; Macroeconomic indicators, theoretical review; Stock exchange; Stock prices.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Makroekonominiai rodikliai; Teorinė apžvalga; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
EN
Macroeconomic indicators; Macroeconomic indicators, theoretical review.
Summary / Abstract:

LTTikslas – atlikti makroekonominių rodiklių ir akcijų indeksų sąveikos empirinių tyrimų apžvalgą ir išskirti tarpusavio ryšio vertinimo bruožus bei identifikuoti pagrindinius skirtumus. Uždaviniai: 1. Remiantis įvairia moksline literatūra, teoriškai pagrįsti ryšio tarp akcijų indeksų ir ekonominės šalies situacijos egzistavimą. 2. Atlikti ekonominės šalies situacijos ir akcijų indeksų sąryšio tyrimo metodikos apžvalgą. 3. Išskirti esminius makroekonominių rodiklių ir akcijų indeksų tarpusavio ryšio vertinimo užsienio bei Lietuvos autorių empirinių tyrimų bruožus bei identifikuoti pagrindinius skirtumus. Tyrimo metodai: užsienio ir Lietuvos mokslinės literatūros, antrinių informacijos šaltinių analizavimas ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai: remiantis mokslinės literatūros analize, nustatyta, jog ryšys tarp akcijų indeksų ir makroekonominių rodiklių, t. y., šalies ekonominės situacijos, yra akivaizdus ir neabejotinas. Taip pat nustatyta, jog egzistuoja daugybė įvairiausių tyrimo metodų, skirtų makroekonominių šalies rodiklių ir akcijų indeksų sąveikai ištirti ir įvertinti įvairių šalių pavyzdžiu. Išanalizavus įvairius empirinius tyrimus, nustatyta, jog užsienio ir Lietuvos autorių akcijų indeksus lemiančių makroekonominių veiksnių bei laikotarpio pasirinkimo metodika, ženkliai skiriasi. Pirmiausiai nustatyta, kad užsienio autoriai naudoja mažiau makroekonominių veiksnių, vidutiniškai 4 – 5, tuo tarpu Lietuvos autoriai – 6 – 9 rodiklius. Visų antra, dauguma Lietuvos autorių tyrimui naudoja BVP rodiklį, o užsienio autoriai – pramonės produkcijos apimties rodiklį.Išanalizavus tyrimo laikotarpio pasirinkimą, buvo nustatyta, jog užsienio šalių autorių moksliniai darbai apima ilgesnį tiriamąjį laiko tarpą bei senesnius metus nei Lietuvos autorių darbuose. Tai galima lengvai paaiškinti tuo, jog Lietuvos akcijų rinka yra labai jauna, palyginti su kitų šalių rinkomis, todėl natūralu, jog ir susidomėjimas jomis atsirado vėliau. Taip pat ištirta, jog tiek užsienio, tiek Lietuvos autoriai atlikdami tyrimą dažniausiai naudoja ketvirtinius duomenis. [Iš Įvado]

ENThe review of scientific literature revealed that the reciprocal relation between the development of stock market and changes in the country’s economy was noticed long ago as soon as the stock market’s actions illustrate the state of the country’s economy: if stock prices start to fall economic depression is likely to take place and, conversely, rising stock prices show possible economic increase. Also there were revealed that many empirical tests connected with the topics of researches have been done which confirmed dependence and causality of macroeconomic indicators and stock market index in the most countries independent of the extent of their economic development. There were established that there are many different tests for the country's macroeconomic indicators and stock indices to investigate and evaluate the interaction between different countries as an example. However, the analysis of foreign scientific work in economic subjects can be easily seen that the analysed communication research and conceptual evaluation methodology and its specificity is much broader and more developed, and the research methodology used is much stronger, more detailed reasoned and reasonable than the Lithuanian authors research works. In most cases the authors use multiple regression model, Granger causality test, a vector auto regression analysis model, multidimensional GARCH model, Eviews method and the vector error correction model.The review of scientific literature of macroeconomic indicators and stock indices interactions empirical research revealed that foreign authors use less macroeconomic factors, average 4-5, and Lithuanian authors - 6-9 indicators. The most popular indicator used in Lithuanian concerned nature studies - a factor in GDP, while foreign authors most frequently use industrial production volume index. The analysis of the period of choice, seen that it is possible to discern a trend - foreign authors of the scientific research covers a longer period of time. This is explained by the fact that the Lithuanian stock market is very young compared to other markets, it is natural that interest of them appeared later. It is also investigated that both foreign and Lithuanian authors in their empirical researches usually uses quarterly data. This author's choice for the most part due to the availability of data and the opportunity. The different empirical researches of various authors' experience of different significance of macroeconomic indicators. GDP, money supply and the unemployment rate factors none of the theoretical review of the studies used researches are not classified as less significant. [Text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49340
Updated:
2019-02-24 23:28:56
Metrics:
Views: 16
Export: