Defliacinė ekonomika: rizika ar galimybė šalių ūkiams?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Defliacinė ekonomika: rizika ar galimybė šalių ūkiams?
Alternative Title:
Deflationary economy: risks or challenges for economy?
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 159-166
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTNeigiamas požiūris į defliaciją (kainų lygio kritimą), kaip recesijos veiksnį, išlieka vyraujančiu ir nulemia makroekonominių valdymo priemonių pasirinkimą reguliuojant šiuolaikinius makroprocesus. Taip yra todėl, kad trūksta pripažintos teorijos, kuri paaiškintų defliacijos keliamas naudas ir grėsmes, bei pasiūlytų priemones galimoms grėsmėms eliminuoti. Todėl šio straipsnio tikslas yra išanalizuoti defliacijos grėsmių ekonomikai pagrįstumą ir pasiūlyti priemones tai grėsmei minimizuoti. Straipsnyje analizuojamos defliacijos rizikos, susijusios su nemokumu, potencialiu investavimo sulėtėjimu, vartojimo atidėjimu vėlesniam laikotarpiui ir kt. Apibendrinant tyrimo rezultatus teigiame, kad defliacijos galimas rizikas ekonomikai galima minimizuoti mažinant monopolizacijos lygį gamybos ir ypač bankinėje sferoje, skatinant inovacijas, formuojant pozityvius defliacinius lūkesčius per švietimo-informavimo sistemą, visumoje diegiant Visuotinės kokybės vadybos idėją makrolygmenyje. Defliacinės ekonomikos paradigmos įdiegimas sudarytų sąlygas subalansuotai ekonomikos plėtrai ilguoju laikotarpiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Defliacinė ekonomika; Defliacijos rizikos; Subalansuota plėtra; Visuotinės kokybės vadyba; Deflationary economy; Risks of price deflation; Sustainable deflationary economic growth; Total Quality thinking.

ENThe negative attitude towards deflation (price level decrease), as a recession factor, remains predominant and determines the choice of macroeconomic management measures to be implemented. This happens because systemized accepted theory, which would explain deflation’s advantages and possible threats to economy and how to avoid the threats, is lacking. Therefore the aim of the paper is to analyse aspects of deflation risks to economy and propose means to eliminate the elements of the risks. In the paper possible deflation risks related to possible insolvency issues, potential slow down in investment, consumption postponement were discussed. Summarising the results of the research we argue that possible risks of deflationary economy may be minimised by reducing monopolies in banking sector, promoting innovations, forming positive expectations towards deflation and implementing basic principles of Total Quality in macro-level. The whole of the means may secure more sustainable economic growth in long-term period under deflation than the latter under inflation. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31131
Updated:
2020-12-22 22:59:47
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: