Atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 3, p. 1003-1009
Keywords:
LT
Turizmas / Tourism.
Summary / Abstract:

LTSparčiai auganti šalies ekonomika, gausūs gamtiniai, kultūriniai, istoriniai ištekliai ir patogi geografinė padėtis sudaro palankias sąlygas atvykstamajam turizmui vystytis. Straipsnio tikslas – išnagrinėti atvykstamojo turizmo poveikį šalies ekonomikai. Išanalizavus statistinius duomenis apie pastarųjų metų atvykstamojo turizmo padėtį Lietuvoje galima teigti, kad atvykstančiųjų turistų srautai yra pakankamai dideli ir užsienio turistų išlaidos daro ženklų poveikį šalies ekonomikai. Atlikta analizė parodė, kad atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai skirstytinas į ekonominį, poveikį aplinkai ir sociokultūrinį. Nagrinėjant ir vertinant atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai mastą, išskiriamas ekonominis poveikis ir jo tiesioginė ir netiesioginė raiška. Pastarasis suprantamas kaip poveikių pajamoms, užimtumui ir ekonomikos plėtrai visuma. Užsienio turistų išlaidų sukurtas ekonominis efektas yra atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai, jos kultūrinės, socialinės ir ekonominės plėtros pagrindas. Atliktas tyrimas leidžia daryti išvadą, kad atvykstamojo turizmo poveikis šalies ekonomikai gali būti ne tik teigiamas, bet sąlygoti ir neigiamus pokyčius, kurie nėra vertinami analizuojant poveikio efektus, nes sunkiai išmatuojami kiekybiškai. Tuo remiantis, pateiktas bandymas įvertinti nagrinėjamą reiškinį kaip visumą ir sudaryti kompleksinę vertinimo sistemą. Atvykstamojo turizmo poveikio šalies ekonomikai kompleksinis vertinimas gerokai prisideda prie šalies ekonominės plėtros.

ENIn economic terms, tourism is a business which includes tourism product development and tourism services and provides certain revenue to a given country. The source of income of tourism consists of tourists’ expenditures on tourism products and services. Distinguished kinds are local, inbound and outbound tourism. Inbound tourism in Lithuania has developed over the past few decades, so its contribution to the country's economy is even though significant, but insufficient. The goal of the article is to evaluate the significance of the inbound tourism impact on Lithuanian economy based on scientific literature research and statistical data analysis. The tasks for accomplishing this goal determined the structure of this article. First, the article presents the review of scientific literature on inbound tourism and its impact on the economy benefits, techniques and forms; later it analyzes the inbound tourism situation in Lithuania on the basis of statistical data analysis, as well as economic, socio-cultural and environmental effects’ forms. According to the research material, article provides the evaluation of inbound tourism impact on the country’s economy and reveals the positive and possible negative effects of the inbound tourism development. The shape and extent of inbound tourism’s impact to national economies depend on the availability of resources, and national tourism infrastructure, which describes the structure of the tourism sector and shows the strength of the relation between different types of activities (hotels, camping, transportation, communications, construction, etc). All of this determines the inbound tourism activities‘ social and economic impact and possibilities to create added value. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41930
Updated:
2020-12-03 20:39:14
Metrics:
Views: 74    Downloads: 34
Export: