Cooperation and partnership as competitiveness opportunity : the case of Lithuanian tourism business system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cooperation and partnership as competitiveness opportunity: the case of Lithuanian tourism business system
Alternative Title:
Kooperacija ir partnerystė kaip konkurencingumo prielaida: Lietuvos turizmo verslo sistemos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 4 (54), p. 32-41
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas; Kelionių ir turizmo agentūros; Kelionių organizatoriai; Konkurencingumas; Partnerystė; Ryšiai; Tinklas; Turizmo agentūros; Turizmo verslo sistema; Verslo sistema.
EN
Business system; Competitiveness; Cooperation; Network; Partnership; Relationships; Tourism business system; Travel and tourism enterprises.
Summary / Abstract:

LTTurizmas laikomas reikšmingu akstinu įgyvendinant Europos integraciją, didinant jos patrauklumą ir konkurencingumą. Prie to aktyviai prisideda ir naujosios Europos Sąjungos narės. Straipsnio tikslas – atskleisti kooperacijos ir partnerystes indėlį stiprinant Lietuvos verslo turizmo sistemos konkurencingumą. Verslo aplinkos kaita, ypač stiprėjanti konkurencija ir nuolat didėjantis vartotojų reiklumas, sąlygoja turizmo verslo sistemos dalyvių bendradarbiavimo, kooperuojantis bendrai veiklai ir plėtojant partnerystės ryšius, svarbą. Kad būtų sukurtas vartotojo poreikius tenkinantis produktas, turizmo verslo sistemoje procesai integruojami vertikaliai ir horizontaliai. Konkurenciją Lietuvos turizmo verslo sistemoje lemia veiklos pobūdis – ji ženkliai stipresnė išvažiuojamojo turizmo srityje. Konkurencinio pranašumo siekis lemia kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų bendradarbiavimo su partneriais epizodinių ryšių virsmą nuolatine partneryste. Svarbiausia jos nauda – sukurti nauji turizmo produktai, geriau patenkinti vartotojų poreikiai ir įgyta nauja, tolesniam bendradarbiavimui svarbi patirtis. Tačiau Lietuvos kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros, bendradarbiaudamos su savo vietiniais ir užsienio partneriais, neišvengia įtakos ir galios disbalanso. Ekspertai nurodo keletą tendencijų, kurios išryškės per artimiausius 10–15 m. Lietuvos kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų, užsiimančių išvežamuoju turizmu, veikloje. Tai – gilesnė specializacija, situacinės partnerystės galimybės.

ENThe business system or network of companies operates on the vast range of inter organisational relations which are developing for strengthening partnership and cooperation. The article discusses the cooperation and partnership contribution toward strengthening the competitiveness of Lithuanian tourism business system. Research literature analysis and the empirical research data have shown that cooperation and partnership in the tourism business system can give the competitive advantage for organizations and for tourism destination where this business system is developed and functioning. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39061
Updated:
2018-12-17 11:55:47
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: