Šalies turizmo pramonės konkurencingumas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies turizmo pramonės konkurencingumas: disertacija
Alternative Title:
Competitiveness of the country’s tourism industry
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
184 lap
Notes:
Disertacija rengta 1999-2004 metais Kauno technologijos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Competitiveness of national tourism industry kaunas, 2004 39 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje iškelta mokslinė problema. Tiriant konkurencingumo teoriją, aiškėja, kad konkurencingumo didinimo problemos labiau nagrinėtos tradicinių prekių ir paslaugų sektoriuose. Mokslinėje literatūroje nėra pakankamai išsamių turizmo konkurencingumo veiksnių tyrimų, kurie galėtų būti panaudoti, priimant šalies turizmo pramonės konkurencingumo didinimo sprendimus. Pasaulio mokslinėje literatūroje šalies turizmo pramonės konkurencingumo problemos tirtos dar labai menkai, tuo tarpu Lietuvoje tokio mokslinių tyrimų objekto lyg šiol išvis nebūta. Pirmoji disertacijos dalis skirta konkurencingumo didinimo galimybių pažinimo svarbai turizmo pramonėje, konkurencingumo koncepcijos teorinių interpretacijų analizei, šalies konkurencingumo koncepcijos problematikai, šalies konkurencingumo teorinių modelių ir jų taikymo galimybių šalies turizmo pramonėje įvertinimui. Tiriamos pagrindinės turizmo ir turizmo pramonės koncepcijos ir šalies turizmo pramonės konkurencingumo analizės struktūros. Antroje disertacijos dalyje atsižvelgiant į teorines šalies turizmo pramonės konkurencingumo tyrimo prielaidas, pateikiamas šalies turizmo pramonės konkurencingumo modelis ir aptariami pagrindiniai šalies turizmo pramonės konkurencingumą didinantys veiksniai. Trečioje disertacijos dalyje nustatoma pagrindinių veiksnių, didinančių šalies turizmo pramonės konkurencingumą, raiška Lietuvoje, įvertinamos Lietuvos turizmo konkurencinių pranašumų kūrimo sąlygos bei pagrindžiamos tolesnės šalies turizmo pramonės konkurencingumo didinimo kryptys. [Iš leidinio]

ENThis dissertation raises a scientific question. While examining the theory of competitiveness, it becomes clear that problems related to competitiveness enhancement have been analysed more thoroughly within sectors of traditional goods and services. In scientific literature there are no fairly exhaustive studies done on factors determining tourism competitiveness. Problems associated with competitiveness of the country‘s tourism industry have been explored very scarcely in world scientific literature. Meanwhile, in Lithuania such an object of scientific research has never been investigated. The 1st part of the dissertation is devoted to the recognition of possibilities with regard to competitiveness enhancement and its importance in tourism industry, to the analysis of theoretical interpretations concerning the concept of competitiveness as well as to the evaluation of theoretical models for the country‘s competitiveness and their possible application in the country‘s tourism industry. The 2nd part of the dissertation presents a model based on competitiveness of the country’s tourism industry. In addition the key factors contributing to the enhancement of competitiveness of the country’s tourism industry are discussed. The 3rd part of the dissertation determines which major factors contribute to the enhancement of competitiveness of Lithuania‘s tourism industry. Moreover, conditions for building competitive advantages with regard to the country‘s tourism industry are assessed and directions for enhancing competitiveness in the country‘s tourism industry are substantiated.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10784
Updated:
2022-02-07 20:08:27
Metrics:
Views: 71
Export: