Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 27-38
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTNors ir negausūs archeologiniai radiniai, surinkti iš įvairių VŽP valdovų rūmų kultūrinių sluoksnių, liudija aukštą Lietuvos valdovo dvaro kultūros lygį ir išprusimą. Jais remdamiesi, galime teigti jau nuo XIII a. Vilniaus dvare gyvenus vienuolius raštininkus, dailininkus, architektus; XIII - XV a. pilyje jau žinoti šachmatai, XV-XVI a. čia kaupta biblioteka. Nuo pat Lietuvos valdovo dvaro formavimosi pradžios Vilnius tapo svarbiu valstybės centru ne tik politiniu ir ekonominiu, bet ir kultūriniu požiūriu. Visos kultūros ir mokslo naujovės, pasiekusios šalį, remiantis archeologiniais duomenimis, pirmiausia prigijo Vilniaus žemutinėje pilyje, ir tik paskui paplito po periferiją. Lietuvos valdovo dvaras buvo ne tik kultūros vartotojas, bet ir globėjas, mecenatas. Valdovų žmonos taip pat neatsiliko nuo savo vyrų, nors valstybinei kultūros politikai jų asmeninių polinkių ir interesų pobūdis ryškesnės įtakos neturėjo. Aktyvus kultūrinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje rodo ir aukštą LDK valdovų bei jų šeimos narių išsilavinimo lygį, kuris LDK gyvavimo laikais buvo privalomas ir, kita vertus, garantavo atitinkamo lygio tarptautinių santykių plėtrą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valdovo dvaras; Archeologiniai radiniai; Biblioteka; Souvereign manor; Archaeological finds; Library.

ENAlthough sparse, the archeological findings, collected from different culture layers of the Palace of Grand Dukes of Lithuania by Vilnius Lower Castle, evidence the high level of culture and sophistication of the Grand Dukes. One can state that already from the 13th century writer monks, painters and architects lived in the Lower Castle; in the 13th – 15th century chess were already known, in 15th – 16th century a library was collected. Starting from the formation of the Palace of the Grand Duke Vilnius became the important center of the state in the political, economic and cultural respect. Referring to the archaeological data, all the cultural and scientific innovations, which reached the country, first established in Vilnius Lower Castle, and only then spread throughout the periphery. The Palace of the Grand Duke was both the consumer and the sponsor of culture. The dukes’ wives also kept pace with their husbands, although the character of their personal interests and inclinations did not have significant influence to the state culture politics. The active culture life in the Vilnius Lower Castle shows the high level of education of the Grand Dukes and their family members, which was obligatory in the times of the Grand Duchy of Lithuania and ensured the development of international relations on an appropriate level.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7528
Updated:
2018-12-17 10:58:50
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: