Baltijos jūra ir Lietuvos laivynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos jūra ir Lietuvos laivynas
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2009.
Pages:
231 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Jūros įtaka baltų ir Lietuvos istorijai (nuo seniausių laikų iki XVI a.) — Vikingų laikai — Baltų santykiai su krikščioniškąja Europa — Galingoji Hanza — Vokiečių ordinų agresijos pradžia — Lietuvos valstybės susikūrimas — Kryžiuočių ordino valdoma regiono prekyba — Lenkijos ir Lietuvos prekybos politika Baltijos regione — Maskvos pastangos gauti priėjimą prie Baltijos jūros — Baltijos jūros valdymo klausimas — Baltijos jūros regionas per Livonijos karą (1558-1583) — Kovos laivai Baltijos jūroje XVI a. antroje pusėje — Livonijos karas — Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laivynas — Baltijos jūra XVII a. – tarptautinių prieštaravimų mazgas — Baltijos jūros regionas XVII a. pradžioje — Abiejų Tautų Respublikos ir Švedijos karas — Zaporožės kazokai Aismarėse — Taikos laikotarpis — Rusija užpuola nusilpusią Abiejų Tautų Respubliką — Baltijos jūros regionas XVII a. antroje pusėje — Baltijos jūra XVIII-XIX a. — Kova dėl mare nostrum — Jūros vaidmuo 1830-1831 ir 1863-1864 m. sukilimuose — Baltijos jūros regionas XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje — Lietuvos jūrų politika XX a. pirmoje pusėje — Jūros vaidmuo kuriant Lietuvos nepriklausomybę XX a. pradžioje — Tarptautinė padėtis ir Lietuvos jūrų politika 1918-1922 m. — Klaipėdos prijungimas prie Lietuvos — Tarpukario Lietuvos pastangos sukurti jūrinę valstybę — Lietuvos karinio laivyno kūrimas ir jūros idėjų plitimas tarp Lietuvos inteligentų — Baltijos jūros regionas 4-ajame dešimtmetyje — Lietuvos laivynas atkūrus nepriklausomybę — Lietuvos prekybos laivynas — Lietuvos karinis laivynas — Nuorodos — Baltijos jūros regiono žemėlapis — Terminai — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTJūros ir vandenynai neatskiriami nuo geopolitikos. Prie jūros klestėjo ir klesti svarbiausios pasaulio civilizacijos. Politiką kreipti į jūrą kvietė šviesiausi XX a. tarpukario Lietuvos protai, o šiandien, atkūrę nepriklausomybę, remiamės į neatskiriamas nuo jūros Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir Europos Sąjungą. Knygoje apibūdinamas jūros vaidmuo civilizacijos istorijoje, aptariama jūros įtaka baltų genčių istorijai bei konkrečiai LDK. Karas su Rusija dėl Livonijos išaugo į Baltijos valstybių varžybas dėl Dominium maris Baltici, kuriose XVI–XVII a. dalyvavo ir Abiejų Tautų Respublika. Žygimantas Augustas laikomas reguliaraus Abiejų Tautų Respublikos laivyno kūrėju. Aptariama tarptautinė jūrų teisė, anglų ir olandų ginčas dėl pirmavimo jūrų prekyboje, skandinaviškas kovos dėl Baltijos jūros etapas ir Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija Vazų valdymo laikais. Ketvirtame knygos skyriuje apžvelgiama padėtis Baltijos jūros regione XVIII–XIX a. ir atskleidžiamas jūros vaidmuo 1830–1831 ir 1863–1864 m. sukilimuose. Jūrinės idėjos lietuvių sąmonėje įgavo naują reikšmę tautinio atgimimo laikais, todėl nemaža dėmesio skiriama Lietuvos pastangoms priėjimą prie jūros, 1923 m. Klaipėdos prijungimui ir pastangoms pagaliau tapti jūrine valstybe. Be abejo, analizuojamas sovietinis laikotarpis bei po valstybės atkūrimo prasidėjęs naujas Lietuvos jūrinės raidos etapas.Reikšminiai žodžiai: Baltijos jūra; Laivyba; Jūrinis pajėgumas; Baltic sea; Navigation; Maritime power; Lietuvos laivynas; Lietuvos laivyno istorija; Geopolitika.

ENSeas and oceans cannot be separated from geopolitics. The major global civilisations have thrived at the sea. The most enlightened persons of interwar Lithuania in the 20th c. called for directing politics towards the sea, and today, having restored our independence, we lean upon the North Atlantic Treaty Organisation and the European Union that are inseparable from sea. The book describes the role of sea in the history of civilisation and discusses the impact of sea on the history of the Baltic tribes and specifically GDL. The war with Russia with regard to Livonia transformed into the contest of the Baltic states concerning dominium maris baltici, and the Polish-Lithuanian Commonwealth participated in it in the 16th–17th c. Sigismund II Augustus is considered the founder of the regular fleet of the Commonwealth. The book discusses the international maritime law, the dispute of English and Dutch regarding the lead in maritime trade, the Scandinavian stage of the battle over the Baltic Sea and the wars of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Sweden during the reign of the Vasa dynasty. The fourth chapter of the book overviews the situation in the Baltic Sea Region in the 18th–19th c. and reveals the role of the sea in the rebellions of 1830–1831 and 1863–1864. Marine ideas in Lithuanians’ minds acquired a new meaning in the period of national revival; therefore, much attention is drawn to Lithuania’s efforts for access to the sea, incorporation of Klaipėda in 1923 and seeking to eventually become a marine state. Definitely the Soviet period is analysed as well as the new stage of maritime development of Lithuania that started after re-establishment of the state.

ISBN:
9789955232766
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20500
Updated:
2020-11-13 23:46:55
Metrics:
Views: 92
Export: