Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo būdo reklamos estetika: vaizdinis ir žodinis tekstas: disertacija
Alternative Title:
Advertising of Lifestyle Aesthetics: Visual and Verbal Text
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Aesthetics of life-style advertising: visual and verbal text Vilnius, 2007 42, [1] p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama išnagrinėti vaizdažodinės gyvenimo būdo reklamos reikšmės kūrimo ir perteikimo procesą, tokio tipo reklamos vaidmenį asmens ir visuomenės formavimosi procese. Gyvenimo būdo reklama disertacijoje vadinami reklaminiai pranešimai, kuriuose stengiamasi kasdienį elgesį ir apsisprendimus veikti ne tiesiogiai, o per juos lemiančias gilesnes asmenybės struktūras. Disertaciją sudaro įvadas, dvi dalys, išvados, pagrindinių semiotinių terminų žodynėlis ir iliustracijų, literatūros bei šaltinių sąrašas. Pirmoje dalyje „Semiotinis vaizdažodinių tekstų analizės metodas“ aptariamas semiotinis instrumentarijus ir suformuluojamas analizės metodas. Antrą dalį „Prasmės kūrimas ir perteikimas vaizdažodinėje gyvenimo būdo reklamoje“ sudaro du skyriai. Pirmame skyriuje „Gyvenimo būdo konstravimas reklamos diskurse“ apibrėžiama gyvenimo būdo reklamos sąvoka, pasiūloma tyrimo perspektyvoje parankesnė reklamos tipologija, aptariamas reklamos vaidmuo kultūroje, išnagrinėjamas įvaizdžio fenomenas, apibūdinamos estetinės reklamos pagavos sąlygos; apibendrinant skyrių suformuluojama gyvenimo būdo reklamos estetikos samprata. Antras skyrius „Prasmės kūrimo procesas lietuviškoje vaizdažodinėje gyvenimo būdo reklamoje“ skirtas vaizdažodinės gyvenimo būdo reklamos pranešimų analizei, parodančiai vaizdinio ir žodinio komponentų santykių tipus ir jų kuriamus prasminius efektus. Skyriaus pabaigoje pateikiama analizės rezultatus apibendrinanti tipologija turi taikomąją vertę: ją galima pasitelkti siekiant konstruoti meniniu ir komunikacijos požiūriu kokybiškesnius reklamos pranešimus. [Iš leidinio]

ENThe thesis seeks to analyse the process of creating and communicating the meaning of visual-verbal lifestyle advertising, and the role of such advertising in the process of formation of the personality and society. The study defines lifestyle advertising as advertising messages that seek to influence everyday behaviour and decision through deeper personality structures rather than directly. The thesis consists of an introduction, two parts, a conclusion, a glossary of the key semiotic terms and a list of illustrations, literature and reference sources. Part One “The Semiotic Method of Analysis of Visual -Verbal Texts” discusses semiotic instruments and formulates the method of analysis. Part Two “Creation and Communication of the Meaning in Visual-Verbal Lifestyle Advertising” is composed of two chapters. The first chapter “Lifestyle Design in Advertising Discourse” defines the concept of lifestyle advertising, offers a handier advertising typology from the study’s perspective, discusses the role of advertising in culture, analyses the phenomenon of an image and identifies the conditions for aesthetic perception of advertising. At the end, the chapter formulates the concept of the lifestyle advertising aesthetics. The second chapter “The Process of Creating the Meaning in Lithuanian Visual-Verbal Lifestyle Advertising” analyses messages of visual-verbal lifestyle advertising, showing the types of relations between visual and verbal components and the meanings they create. The chapter ends in a typology that has a practical value.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10819
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 75
Export: