Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose diagnozavimas siekiant gerinti Lietuvos organizacijų klimatą: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2009.
Pages:
238 p
Notes:
Disertacija rengta 2006-2010 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) – Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Diagnostics of mobbing as discrimination in employee relations aiming to improve the organizational climate in Lithuanian organizations Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 33 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe nagrinėjama darbuotojų santykių disfunkcija pasireiškianti diskriminuojančiais mobingo veiksmais. Analizuojant socialinėje aplinkoje egzistuojančių prietarų, stereotipų įtaką darbuotojų elgsenai patikslinama ir praplečiama mobingo definicija. Mobingas kaip diskriminacija darbuotojų santykiuose traktuojamas kaip ilgalaikis, užpuolimų dažnumu ir puolimo trukme apibrėžiamas diskriminuojančio pobūdžio psichologinis teroras darbo aplinkoje, kuriuo aukai sukeliamas psichologinis diskomfortas, skausmas, neigiamai paveikiama jos socialinė, profesinė elgsena. Aptariamos reiškinio pasekmės aukai ir organizacijai, jos klimatui. Organizacijos klimatas analizuojamas kaip organizacijos kultūros dalis, išryškinama jo sandara. Konstatuojamas mobingo intensyvumo ir organizacijos klimato būklės sąryšis, analizuojama koreliacija tarp mobingo ir klimato dimensijų. Disertacijoje sudarytas mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose gerinant Lietuvos organizacijų klimatą diagnozavimo modelis, leidžiantis įvertinti klimato būklę ir mobingo raišką pagal išskirtas dimensijas. Modelis apima organizacijos klimato būklės, mobingo diagnozavimo bei intervencijos metodų parinkimą. Modelis gali būti taikomas kaip universali priemonė nuolatiniam organizacijos klimato monitoringui. Empiriniu tyrimu, apklausiant skirtingų veiklos, viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijų respondentus, atskleista mobingo raiška organizacijose ir organizacijų klimato būklė. Patikrinamos iškeltos hipotezės. Pateikiami vadybiniai sprendimai mobingui kaip diskriminacijai darbuotojų santykiuose minimizuoti bei klimatui gerinti.

ENThe thesis examines employee relationship dysfunction manifesting by discriminatory mobbing acts. The analysis of the influence of prejudices and stereotypes, existing in social environment, on employee behaviour clarifies and extends the definition of mobbing. Mobbing, as discrimination in employee relations, is assumed as long-term psychological terror in work environment, defined by the frequency of attacks and attack time, when the victim experiences psychological discomfort and pain that negatively affect his/her social and professional behaviour. The author discusses the consequences of this phenomenon on a victim, organization, and its climate. Organizational climate is analysed as a part of organisational culture, highlighting its structure. The author states the relationship between the intensity of mobbing and condition of organizational climate, analyses the correlation between mobbing and environmental dimensions. The thesis presents a model of diagnosing mobbing in employee relations helping to improve organisational climate in Lithuanian organizations that allow evaluating the state of the climate and the manifestation of mobbing on a basis of dimensions defined. The model involves the selection of methods for the analysis of organizational climate, mobbing, and the intervention. The model can be used as a versatile tool for continuous monitoring of organizational climate. Empirical investigation, consisting of the interviews of various respondents from public and private sector, revealed the manifestation of mobbing and the organization climate condition. The author checked several hypotheses and delivered managerial solutions of minimizing mobbing as discrimination in work relations, and improving organisational climate.

ISBN:
9789955125419
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21625
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 54
Export: