Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. T. 4 Algimantas Miškinis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. T. 4
Alternative Title:
  • Urban heritage of Lithuania and its properties
  • Cities and towns of the Middle Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Savastis, 2009.
Pages:
630 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Bendrosios pastabos: Urbanistikos paveldo mastas ir pobūdis, tyrinėtų objektų sklaida; Kai kurie bendrieji tyrinėtų gyvenviečių raidos bruožai; Tyrinėtų objektų plano formos kai kurie ypatumai, medžiaga jų plano raidai atskleisti; Urbanistikos paveldo vertybių išaiškinimo metodai ir rezultatai — Valstybės reikšmės kultūros vertybės: Biržai; Kamajai; Ramygala; Rokiškis — Savivaldybių reikšmės kultūros vertybės: Daujėnai; Jonava; Joniškėlis; Jūžintai; Kavarskas; Kupiškis; Kupreliškis; Naujamiestis; Obeliai; Pagiriai; Pandėlys; Pasvalys; Pumpėnai; Pušalotas; Raguva; Saločiai; Skapiškis; Subačius (senasis); Svėdasai; Taujėnai; Troškūnai; Vabalninkas — Objektai su kultūros vertės požymiais (be statuso). Kartografinė ir ikonografinė medžiaga: Babtai; Bukonys; Deltuva; Gudžiūnai; Kvetkai; Labūnava; Nemunėlio Radviliškis; Onuškis; Panemunėlis; Panemunis; Panoteriai; Papilys; Salamiestis; Salos; Siesikai; Subačius (Naujasis); Surdegis; Suvainiškis; Šėta; Šimonys; Traupis; Truskava; Upytė; Vadokliai; Vandžiogala; Vaškai; Vepriai; Viešintos; Vidiškiai; Žeimiai — Santrumpos — Šaltiniai, literatūra, paaiškinimai: Pratarmė; Bendrosios pastabos; Biržai; Kamajai; Ramygala; Rokiškis; Daujėnai; Jonava; Joniškėlis; Jūžintai; Kavarskas; Kupiškis; Kupreliškis; Naujamiestis; Obeliai; Pagiriai; Pandėlys; Pasvalys; Pumpėnai; Pušalotas; Raguva; Saločiai; Skapiškis; Subačius; Svėdasai; Taujėnai; Troškūnai; Vabalninkas; Kartografinė ir ikonografinė medžiaga — Asmenvardžių rodyklė — Geografinė rodyklė — Reziumė: Anglų kalba; Vokiečių kalba; Rusų kalba.
Keywords:
LT
Urbanistika; Lietuvos miestų istorija; Urbanistinis paveldas; Vidurio Lietuva; Miestai; Miesteliai; Urbanistikos paveldas.
EN
Urbanistics; History of Lithuanian towns; Urban heritage; Middle Lithuania; Cities; Towns.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje aprašomi Vidurio Lietuvos urbanistikos paveldo tyrimų rezultatai. Tyrinėti 83 objektai tarp Šventosios ir Nevėžio upių: miestai (be Panevėžio ir Ukmergės) miesteliai ir didesnieji bažnytkaimiai, kuriuose yra nemažai reikšmingų elementų ir formų, galinčių papildyti bendrą Lietuvos urbanistikos paveldo panoramą. Knyga susideda iš 4 dalių (skyrių). Pirmojoje dalyje ("Bendros pastabos") apibūdintas viso arealo urbanistinio paveldo mastas ir pobūdis, tyrinėtų objektų sklaida, ją lėmę veiksniai, panaudota medžiaga, atskleisti bendrieji miestų ir miestelių plano ir tūrinės erdvinės kompozicijos ypatumai visos Lietuvos kontekste ir palyginus su gretimais arealais (Rytų ir Vakarų Lietuva), kurių ūkinė socialinė raida nebuvo identiška aptariamajam. Kitos dvi knygos dalys skirtos atskirų vertingų paveldo objektų istorinėms urbanistinėms studijoms, pradedant jų geneze ir baigiant šiuo laikmečiu. Antrojoje knygos dalyje išsamiau aprašomi 4 objektai, kuriems dar 1969 m. buvo suteiktas vietos reikšmės urbanistikos paminklo statusas. Šiems 4 objektams po 2001-2004 m. atliktų tyrimų, remiantis 1994 m. įstatymu, pasiūlyta suteikti valstybės reikšmės kultūros vertybės statusą. Trečiojoje knygos dalyje aprašomi 22 objektai, kurie anksčiau neturėjo statuso, o po 2001-2004 m. tyrimų paveldo požiūriu jiems pasiūlyta suteikti savivaldybių reikšmės urbanistikos kultūros vertybės statusą. Ketvirtojoje knygos dalyje pateikiama tik kartografinė ir ikonografinė medžiaga tų 2001-2004 m. tyrinėtų Vidurio Lietuvos urbanistikos paveldo objektų, kurie pripažinti nevertingi arba ne tiek vertingi, kad jiems galėtų būti suteiktas juridinis statusas.

ENThis book describing the results of the investigation of the urban heritage of the Middle Lithuania. 83 objects between the Šventoji and the Nevėžis rivers - cities (excluding Panevėžys and Ukmergė), towns and bigger villages in which some significant elements and forms able to compliment the overall panorama of the Lithuanian urban heritage are found - have been investigated. The first part ("General Remarks") defines the scope and nature of the urban heritage of the whole habitat, spread of the investigated objects, forces having influenced it, the materials used, common peculiarities of the city and town plans and their volumetric and spatial composition in the con text of the whole Lithuania are revealed and compared with the neighbouring habitats (Eastern and Western Lithuania), the economic social development of which was not identical to the one discussed. The other two parts of the book have been reserved for the historic urban studies of separate valuable objects of heritage, starting with their genesis and ending with the current times.The third part of the book describes 22 objects that held no juridical status earlier, but after investigations of 2001-2004 were introduced for the status of municipal urban cultural value.

ISBN:
9789986420804
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20960
Updated:
2020-11-27 18:10:46
Metrics:
Views: 64
Export: