Evangelikų reformatų mokyklos ir špitolės Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pabaigoje - XVII a. viduryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Evangelikų reformatų mokyklos ir špitolės Radvilų Biržų kunigaikštystėje XVI a. pabaigoje - XVII a. viduryje
Alternative Title:
Evangelic Protestant schools and care providing institutions in Radvilas‘ Biržai Dukedom at the end of XVI c. – middle of XVII c
In the Journal:
Žiemgala. 2006, Nr. 2, p. 16-23
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Krosnevičius, Baltazaras; Biržai; Lietuva (Lithuania); Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - pateikti XVI – XVII a. Šiaurės Lietuvoje privačiose protestantiškose valdose veikusių švietimo (mokyklų) ir karitatyvinių (špitolių) institucijų istorijos vaizdą, kurį leidžia atkurti išlikę rašytiniai istoriniai šaltiniai. Tyrime nagrinėjama Biržų evangelikų reformatų mokyklos genezės faktografija, išskiriant gyvavimo etapus, pateikiant mokyklos sunykimo prielaidos. Nustatomas mokyklų ir špitolių kontingentas ir personalo struktūra, jos kaitos priežastys. Taip pat gvildenama regiono alumnų, studijavusių užsienyje, klausimas. Autorius deklaruoja, jog yra būtina į mokslo apyvartą įvesti naujus archyvinius duomenis, susietus su nežinomais kultūros istorijos reikšmingų asmenybių (A. Rasijaus, B. Krosnevičiaus) gyvenimo ir veiklos aspektais.Reikšminiai žodžiai: Konfesinis mokymas; Socialinė globa; Švietimo įstaigų istorija; Krosnevičius, Baltazaras.

ENThe aim of this article is to present historical view of the educational (schools) and care providing (sheltered accommodation) institutions in Northern Lithuania in the 16-17 century that is available through studying written historical sources. The research analyzes the genesis of Biržai Evangelic Protestant School and gives account about school’s existence period, its decadence assumptions, structure of its personnel and reasons for of its turnover. The article also ventilates the question of school’s alumni who studied abroad. The author argues that it is necessary to introduce new archival data related to unknown aspects of life and work of historically significant persons (A. Rasijus, B. Krosnevičius).

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4467
Updated:
2018-12-20 23:09:13
Metrics:
Views: 38    Downloads: 8
Export: