Sakralinės architektūros klasifikavimo link

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralinės architektūros klasifikavimo link
Alternative Title:
Towards classification of sacral architecture
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2006, t. 30, Nr. 3, p. 105-110
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Klasifikacija; Konfesijos; Konfesijų sąveika; Kultūrinė vertė; Kultūros paveldas; Kultūros vertybė; Paribio regionas; Pietryčių Lietuva; Sakralinė architektūra; Sakralinės architektūros klasifikacija; Classification; Classification of sacred architecture; Confessional interaction; Confessions; Cultural heritage; Cultural value; Frontier region; Sacral architecture; Southeast Lithuania.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Klasifikacija; Konfesijos; Konfesijų sąveika; Kultūrinė vertė; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Paribio regionas; Pietryčių Lietuva (Southeastern Lithuania); Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTApibendrintas 2005 m. atlikto Lietuvos paribio su Baltarusija ir Lenkija regiono sakralinės architektūros mokslo tiriamasis darbas, apibūdinta jo metodika, pasiekti rezultatai ir planuojamų šio objekto tyrimų gairės. Vykdant šį tyrimų etapą paramą suteikė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Nustatyti pasirinkto regiono architektūrinio vertinimo kriterijai ir parengta svarbiausių jo sakralinių statinių skaitmeninė duomenų bazė. Taikant naują klasifikavimo sistemą siekta atskleisti Pietryčių Lietuvos paribio regiono sakralinių statinių architektūros bruožus, konfesinių statybos tradicijų sąveiką, profesionaliosios stilinės architektūros poveikį vietos statybos tradicijai, objektų teritorinės sklaidos ypatumus. Įvertinta 106 atrinktų objektų erdvinė tūrinė kompozicija, medžiaginė sandara, architektūrinės estetikos ypatumai, sąveika su aplinka, erdvinis ryšys su kitais sakraliniais objektais, architektūros simbolizmas ir autentiškumas. Tyrimo rezultatai gali būti taikomi nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitoje, rengiant teritorijos planavimo kultūros paveldo objektų tvarkybos projektus. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the method of scientific investigation of sacral architecture in the frontier region of Lithuania with Byelorussia and Poland. It also reveals the achieved results and highlights guidelines for future research. The investigation was supported by Lithuanian Science and Studies Foundation and completed in 2005. The paper describes the established criteria of architectural evaluation and prepared digital database of the main sacral structures, l h e present work covers the analysed features: the interaction of confessional building traditions, the influence of professional architecture on local architecture, the peculiarities of territorial dispersion of sacral buildings. Architectural and material composition, interaction of buildings with their environment and other sacral structures, symbolism and authenticity of 106 objects were investigated. The results of the investigation could be applied in recording of cultural properties and preparing of cultural heritage preservation projects. [Text from author]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46074
Updated:
2021-03-04 09:26:24
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: