The Orthodox Church in the twentieth century in the Baltic states: Latvia, Lithuania and Estonia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Orthodox Church in the twentieth century in the Baltic states: Latvia, Lithuania and Estonia
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltijos valstybės; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); 20 amžius; Stačiatikių bažnyčia; Stačiatikių dvasininkai; Stačiatikių parapijos; Baltic States; Latvia; Lithuania; Lithuanian XX c. history; Orthodox Church; Orthodox clergy; Orthodox parishes.
Keywords:
LT
Dvasininkija / Clergy; Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas stačiatikybei Baltijos valstybėse 20 amžiuje. Trumpai aprašoma stačiatikybės istorija Baltijos šalyse nuo XI amžiaus. Pagrindinė darbo dalis suskirstyta periodais: nagrinėjama stačiatikybės situacija Baltijos šalyse nuo 1914 iki 1940 metų, per Antrąjį pasaulinį kartą, sovietinio režimo metais ir situacijos pasikeitimas Baltijos šalims atgavus Nepriklausomybę nuo 1991 iki 2000 metų. Aptariami stačiatikių maldos namai, jurisdikcijos problemos, santykiai su politiniais šalių režimais, ekonominės paramos stačiatikių bažnyčioms problemos. Atkreipiamas dėmesys, kad dalis buvusios Lietuvos metropolijos teritorijos 1923 metais buvo gražinta Konstantinopoliui kaip Lenkijos Ortodoksų Bažnyčia. Aprašomi stačiatikių kunigų persekiojimai ir represijos sovietų režimo metais, bažnyčių pavertimas sandėliais, totali valstybės kontrolė. Pažymima, kad tik Lietuvoje situacija buvo kiek nuosaikesnė dėl itin didelio Romos katalikų bažnyčios poveikio, kurio iš esmės nesiryžo griauti net sovietinis režimas, o tai turėjo teigiamos įtakos ir stačiatikių situacijai, nors ir čia ji blogėjo uždarinėjant maldos namus ir persekiojant dvasininkus. Aprašomas stačiatikybės atsigavimas Baltijos šalims atkūrus Nepriklausomybę. Pažymima, kad dabartinės multikonfesinės visuomenės sąlygomis Latvijoje stačiatikių bažnyčia yra trečia konfesija pagal dydį, Estijoje – antra, o Lietuvoje, kurioje aiškiai dominuoja katalikybė, stačiatikiai sudaro 4,9 procento tikinčiųjų. Aprašomos visų trijų Baltijos šalių ortodoksų bažnyčios situacijos, jų santykiai su Maskvos ir Rusijos patriarcho jurisdikcija.

ISBN:
9783034307093
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58568
Updated:
2020-11-04 22:37:37
Metrics:
Views: 22
Export: