Lietuvos II pakopos pensijų fondų analizė ir vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos II pakopos pensijų fondų analizė ir vertinimas
In the Book:
VU EF studentų mokslinės draugijos konferencija, 2014. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. P. 180-188
Keywords:
LT
Daugiakriterinis vertinimo metodas; II pakopa; II pakopos pensijų forndai; Pensijų fondai; Vertinimas; Vertinimo kriterijai.
EN
Evaluation; Evaluation Criteria; Multicriteria assessment method; Pension funds; Second pillar pension pledges; Stage II.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje dalyviams, pasirinkusiems kaupti lėšas pensijai II pakopos pensijų fonduose, nėra sudarytos galimybės sugrįžti į Sodros sistemą. Vis tik pasirinkusių kaupti šiuose fonduose yra beveik 97 proc. visų apdraustųjų. Tai suponuoja poreikį lyginti ir vertinti II pakopos pensijų fondus tarpusavyje, padedant dalyviui pasirinkti tinkamiausią kaupimui fondą. Vis tik atskirų rodiklių skaičiavimas, kuriuos pateikia Lietuvos bankas ar valdymo įmonės, neleidžia pamatyti bendro fondo įvertinimo, kuris padėtų dalyviui priimti tinkamą sprendimą. Todėl šio straipsnio tikslas - išanalizuoti ir kompleksiškai įvertinti II pakopos pensijųfondus. Tikslui įgyvendinti naudoti šie tyrimo metodai: literatūros analizė, Šarpo, beta, Jensen‘s alfa ir Treynor'o rodiklių skaičiavimai, koreliacinė analizė, taip pat pritaikyta TOPSIS daugiakriterinio vertinimo metodika. Įvertinus Lietuvos II pakopos pensijų fondus ir aptarus tyrimo metodiką, pateikiami atlikto tyrimo rezultatai, kurie parodė, jog tam tikrais kriterijais pirmaujantys fondai nebūtinai yra geriausi įvertinus daugiakriterinio vertinimo metodu, o tai rodo, kad fondai, neišsiskiriantys nei vienu vertinamu rodikliu, gali likti nepastebėti, nors jie ir būtų geriausia pasirinkimo alternatyva. [Iš leidinio]

ENThere are no possibilities for the Lithuanian participants of the second-pillar provision of the Pension Funds to return to the system of SODRA. 97% of the people that chose to accumulate their pensions in the funds mentioned are insured. Therefore, there is a need to compare and evaluate the second-pillar provision of the Pension Funds between each other, thus the participant can make an informed choice. Nevertheless, it is not possible to really evaluate the funds based on the individual computation indicators that are given by the Lithuanian bank or the government companies and help the participant to decide. The aim of this article is to analyse and critically evaluate the second-pillar provision of the Pensions Funds. To see the feasibility of this, the analysis of literature, correlation analysis, the method of multicriteria decision TOPSIS and the computation of Sharpe, Beta, Jensen's alpha and Treynor index measures were used. The results of the analysis are provided after evaluating the second-pillar provision of the Pension Funds in Lithuania. It was indicated that the funds that have the better results according the multicriteria analysis may not be the best option, therefore the funds that have no significant indicator might be invisible, although they might be the right decision for the participant.

ISBN:
9786094594847
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61875
Updated:
2020-05-26 16:15:43
Metrics:
Views: 14
Export: