Evaluation of e-government development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of e-government development
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTAtotrūkis tarp elektroninės valdžios projektų pasiūlos ir paklausos rodo, kad esminiai faktoriai, įtakojantys el. valdžios vystymą, yra eliminuoti iš sprendimų priėmimo proceso. Situaciją komplikuoja plati įvairovė sąvokų, apibrėžiančių elektroninę valdžią ir numatančių skirtingus jos vystymosi rezultatus. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti el. valdžios vystymo alternatyvų vertinimą, kas leistų palyginti skirtingas vystymosi alternatyvas instituciniu lygiu ir prisidėtų prie valstybės infrastruktūros vystymo sėkmės. Mokslinės literatūros sisteminė analizė leidžia konstatuoti, kad elektroninės valdžios koncepcija evoliucionavo ir apima tris pagrindines dimensijas: el. administravimą, el. paslaugas ir el. demokratiją. El. valdžios modelių analizė leidžia konstatuoti, kad vystymasis ne visada traktuojamas per pagrindines dimensijas. Daug išanalizuotų elektroninės valdžios modelių padeda įvertinti vystymosi rezultatus ir yra beverčiai priimant sprendimus parenkant tam tikrą vystymosi alternatyvą. Pasiūlyta hierarchinė vertinimo struktūra leidžia įvesti kiekybiškai įvertinamą sprendimų pagrindimą, įvertinant trijų pagrindinių elektroninės valdžios dimensijų – el. administravimo, el. paslaugų ir el. demokratijos – tvarų vystymą. Adaptyvi hierarchinė vertinimo sistema leidžia gauti svarbiausių vystymosi faktorių kiekybinį apskaičiavimą ir leidžia spręsti apie pasirinktos alternatyvos kokybę. Modelis sudaro galimybę palyginti skirtingas vystymosi alternatyvas atsižvelgiant į kiekvienos dimensijos pažangą ir kriterijų svorį.Reikšminiai žodžiai: Daugiakriterinė analizė; Daugiakritėrinė analizė; E valdžia; Elektroninė vyriausybė; Plėtros vertinimas; Plėtros vystimosi įvertinimas; Development evaluation; E government; E-government; Multi-criteria analysis.

ENThe gap between e-government projects' demand and supply shows that the crucial factors influencing the success of the e-government development are being eliminated in a decision-making process. The situation is complicated by the vast diversity of notions defining the e-government and presupposing different results of its development. The aim of the paper is to deal with the problem of evaluating the e-government development alternatives, allowing us to compare different development alternatives on the institution level and contribute to the success of the state infrastructure's development. The authors analyse the e-government conception and e-government models, propose a multi-criteria model for the evaluation of e-government development alternatives. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25258
Updated:
2016-11-25 15:03:57
Metrics:
Views: 18
Export: