Benamiai ir socialinis kapitalas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Benamiai ir socialinis kapitalas
Alternative Title:
Homeless and the social capital
Authors:
Keywords:
LT
benamiai; socialinė atskirtis; socialiniai ryšiai; socialinis; kapitalas..
EN
homeless; social exclusion; social relations; social capital..
Summary / Abstract:

LTBūsto praradimas, pragyvenimo lėšų neturėjimas, socialinių santykių nutraukimas pakerta asmenybės socialinio aktyvumo motyvus, sukelia nusivylimą ir skatina pasitraukimą į visuomeninio gyvenimo užribį. Benamis žmogus visiškai arba iš dalies eliminuojamas iš jam įprastos socialinės, ekonominės, kultūrinės erdvės. Galima teigti, kad benamių atskirtis - tai kraštutinė socialinės atskirties forma. Atskirtis apima visas individo gyvenimo sritis. Tačiau vienas svarbiausių benamių socialinės atskirties aspektų yra socialinių santykių atskirtis, t. y. bendravimo su šeima, giminėmis, draugais, kaimynais nutraukimas, nedalyvavimas įprastoje socialinėje erdvėje, santykių su visuomenės institucijomis sumažėjimas. Šiame straipsnyje socialiniai benamių ryšiai tiriami socialinio kapitalo koncepcijos plotmėje. Išskiriami du pagrindiniai benamių ryšių tipai: tarpasmeniniai (neformalūs) ir institucionalizuoti (formalūs) ryšiai. Analizuojami benamių ankstesni ir dabartiniai socialiniai ryšiai, dalyvavimas viešoje erdvėje. Parodoma, kad tarpasmeninių ir institucionalizuotų ryšių susilpnėjimas arba jų nutraukimas yra vienas pagrindinių šių žmonių socialinės atskirties veiksnių. [Iš leidinio]

ENThe exclusion of social relations (social capital) is one of the most fundamental dimensions of social exclusion. In this paper the exclusion of the homeless people is studied through their links with other people, intercommunication, participation in political, cultural life of the society, and stigmatization processes. It is showed that the limitation of social links or their loss, non-fulfilment of social needs, designation with stigma condition the formation of the homeless exclusion. Relations with the former environment are gradually vanishing and other space of relations is formed instead of it that involves the groups of homeless from lodging-houses, dumps and streets united by the mutual interests and understanding. Relations of homeless people with the community are restricted. The network of the social links of homeless depends, first of all, on the duration of their homelessness and their place of residence. If homeless persons still feel themselves to be a part of the community and expect to return to it, they strive to preserve the base of the both-side communication (such as clients of lodging-houses). If the thoughts of homeless persons are already far away from the external world", they are oriented towards recognizing the homelessness (such as homeless from street). [From the publication]

ISBN:
9789955203872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20607
Updated:
2013-04-28 19:27:53
Metrics:
Views: 12
Export: