Regional peculiarities of development of Lithuanian SME

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Regional peculiarities of development of Lithuanian SME
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 676-684
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Investicijos / Investments; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTVisame pasaulyje vis plačiau pripažįstama, kad smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės vaidina svarbų vaidmenį bet kurios šalies nacionalinės ekonomikos vystyme. SVV įmonės sukuria daugumą naujų darbo vietų ir generuoja daug kūrybiškumo ir inovacijų, kurios skatina ekonomikos augimą ir tuo pačiu metu yra pagrindinė regioninio vystymosi sąlyga. Todėl smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vystymosi ypatybių regione analizė yra naudingas įrankis pademonstruoti šalies regionų ekonominę situaciją. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vystymosi ypatybes. Analizė rodo, kad koncentruojant darnią plėtrą, pagrindine problema išlieka dideli SVV vystymosi Lietuvos regionuose skirtumai. Didžiausia dalis SVV (virš 60 proc.) yra sukoncentruota trijuose didžiausiuose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos regionuose. Be to, būtent šiuose trijuose regionuose sukuriama didžiausia BVP dalis. Mažėjant tradiciniame žemės ūkyje užimtų žmonių skaičiui, dar daugiau dėmesio reikia skirti SVV įmonių vystymui ir verslumo skatinimui kaimo regionuose. Lietuvos integracija į ES smarkiai paveikė visos Lietuvos užsienio prekybos dinamiką. SVV įmonių eksporto pajėgumai yra mažesni, nei didelių įmonių. Lyginamoji SVV įmonių eksporto ir importo dalis skirtinguose regionuose žymiai skiriasi. Lietuvos regionai taip pat nevienodai pritraukia tiesiogines užsienio investicijas. Tai reiškia, kad ekonominio augimo galimybės kai kuriuose regionuose nėra pilnai išnaudojamos. Nepaisant to, regioniniai skirtumai palaipsniui turėtų sumažėti, nes ES struktūriniai fondai ir nacionalinės regionų vystymo programos siekia minimizuoti regioninius skirtumus.Reikšminiai žodžiai: Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ); Regionas; Bendrasis regioninis produktas; Užsienio prekyba; Tiesioginės užsienio investicijos; Small and medium business (SME); Region; Gross regional product; Foreign trade; Foreign direct investments; Mažos ir vidutinės įmonės; Bendrasis regiono produktas.

ENAll over the world the growing evidence that small and medium enterprises play an important role in the national economic development of any country could be observed. Small and medium enterprises provide the majority of new jobs and produce much of the creativity and innovation which fuels economic growth and at the same time is the principal condition of regional development. As the level of small and medium business development is the determinant of economic development of a region, the analysis of small and medium enterprises development peculiarities in regions is a quite useful tool to demonstrate the economic situation in country's regions. The analysis show, that focusing sustainable development the main problem exists in towering regional disparities of small and medium business development in Lithuanian regions. Nevertheless regional differences should gradually tone down because of EU structural funds and national regional development programs that are targeted to minimize regional disparities. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22301
Updated:
2018-12-17 12:31:23
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: