Kultūros iškraipymų apraiškos reklamos tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros iškraipymų apraiškos reklamos tekstuose
Alternative Title:
Manifestations of tultural distortions in advertisement texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 106-109
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Reklama / Advertising; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – reklamos tekstai, paskelbti dabarties ir tarpukario Lietuvos periodinėje spaudoje. Tyrimui buvo paimta 2004 m. dviejų mėnesių pagrindinių Lietuvos dienraščių Lietuvos ryto ir Respublikos priedų reklamos tekstai, tyrinėti didžiausio tarpukario dienraščio Lietuvos aidas reklamos tekstai. Svarbiausios tyrimo išvados yra šios. Reklamos tekstuose kalbinės priemonės parenkamos atsižvelgiant ne tik į jo žanro specifiką ir funkcijas. Reklamos kalboje randasi naujų, kitiems kalbos stiliams neįprastų ir nebūdingų (ar kol kas nebūdingų) lingvistinių tendencijų, kurias labai sąlygoja ne tik reklamos žanro reikalavimai, bet ir tam tikri kultūriniai veiksniai. Kadangi siūlant prekes ir paslaugas, propaguojama ir tam tikra supaprastinta, neretai svetima kultūra, jos vaizdiniai, stereotipai, įvaizdžiai, tai atsispindi ir reklamos kalboje, kurioje vis labiau įsigali stačiokiškumo atspalvį turinčios liepiamosios nuosakos vienaskaitos 2 asmens formos, siekiant kategoriškumo ir greito efekto atsisakoma galimybės modalumą žyminčių formų ir konstrukcijų, o žargoninė leksika tampa jauku imliausiam reklamos adresatui – jaunimui.Reikšminiai žodžiai: Reklamos kalba; Liepiamoji nuosaka; Modalumas; Žargoninė leksika.

ENAs advertisements are intended to reach as many addressees as possible, numerous mass and stereotypical cultural constructs as well as phenomena not typical of our traditional culture are deployed in this sphere. The article is an analysis of what peculiarities of advertisement-style language manifest presentation of phenomena belonging to other cultures, and in what ways such phenomena impact the language of advertisements presented in Lithuanian, in particular as well as how they impact our language in general. The article is also aimed at analysing which peculiarities of advertising style language as well as what trends of word and form usage have been predetermined by other cultures. The article also analyses the relationship between usage cases of singular and plural in the imperative mood, the expression of possibility-related modality and occurrence of jargon lexis in advertising texts.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/773
Updated:
2018-12-17 11:32:45
Metrics:
Views: 39    Downloads: 14
Export: