Reklamos verslas ir kalbos taisyklingumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reklamos verslas ir kalbos taisyklingumas
In the Book:
Reklamos kalba / sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 46-57
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Reklama / Advertising.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos būdingiausios įvairaus pobūdžio reklamos kalbos klaidos. Apžvelgiamos skyrybos ir rašybos, linksnių vartojimo klaidos, skolinių, tarptautinių žodžių paplitimas, žodžių sandaros klaidos, netaisyklinga žodžių tvarka. Reklamos tekstų kūrėjai nuolat susiduria su naujomis prekėmis ir naujomis paslaugomis, kartais dar neturinčiomis pavadinimų lietuvių kalboje. Gausu nevartotinų svetimybių: reklamos kūrėjų ir gamintojų tekstuose vis dar grumiasi marketingas ir rinkodara, sutinkama kitų nevartotinų svetimžodžių: ekskliuzyvinis, laptopas, e-mail, personalinis, brandas ir kt. Reklamos tekstuose gausu nebūtinų tarptautinių žodžių, kuriuos nesunku pakeisti lietuviškais. Analizuojant linksnių vartojimą matyti, kad daugiausia yra naudininko klaidų. Peržiūrėtuose reklamos tekstuose labai daug netaisyklingų junginių su įnagininko polinksniu pagalba ir kilmininko polinksniu dėka. Akivaizdu, kad reklamos tekstuose tebėra daugybė įsisenėjusių klaidų, – tokių, kurių kitur jau nebematyti. Apibendrinama, kad reklamoje kalbos taisyklingumo būtina paisyti ir dėl komercinių paskatų. Nerišli, netaisyklinga reklamos kalba trikdo ir klaidina, mažina visos kampanijos paveikumą ir pasitikėjimą reklamuojamais dalykais.Reikšminiai žodžiai: Informacija, stilius; Interneto svetainė; Kalbos taisyklingumas; Kalbos ypatybės; Reklama; Advertisement; Advertising; Features of language; Information; Language correctness; Style; Web page; Website.

ENThe article discusses the most common mistakes of the advertisement language. These are the mistakes of punctuation, spelling, use of cases, borrowings, spread of international words, word formation and word order. The authors of advertisement text always confront with the new items or services that sometimes do not have names in the Lithuanian language. There are many barbarisms that should not be used, for instance, the words “marketingas” and “rinkodara” still fight for their place in the texts of advertisement makers and manufacturers; there are more barbarisms that should not be used, ex.: ekskliuzyvinis, laptopas, e-mail, personalinis, brandas and etc. Advertisement texts are full of unnecessary international words that are easily changed by Lithuanian ones. The analysis of case use mistakes shows that the majority of mistakes is the dative case mistakes. The reviewed advertisement texts are full of incorrect combinations with the ablative postposition “pagalba” and the genitive postposition “dėka”. It is obvious that many old mistakes that have disappeared from other texts are still alive in advertisement texts. The conclusion is that the correctness of the language must be respected because of commercial persuasion as well. Incoherent and incorrect advertisement language disturbs and misleads the client, reduces the influence of the whole company and trust in the advertised items.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31985
Updated:
2013-04-28 22:31:23
Metrics:
Views: 1811
Export: