Užmirštas antrasis: Abiejų Tautų Respublikos lietuvis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užmirštas antrasis: Abiejų Tautų Respublikos lietuvis
Alternative Title:
Forgotten second: Lithuanian in the Polish-Lithuanian Commonwealth
In the Book:
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Akulturacija; Bajorai; Etninė tauta; Identitetas; Katalikų Bažnyčia; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos politinė tauta; Politinė tauta; Politinės tautos modeliai; Religiniai ir pasaulietiniai kultai; Senlietuvis; Baltarusija (Belarus).
EN
Acculturation; Catholic Church; Ethnical Nation; Identity; Lithuania; Lithuanian political nation; Models of political nation; Noblemen; Political nation; Religious and secular cults; Senlietuvis (Native-born Lithuanian).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos LDK piliečių tapatybės transformacijos ir aptariami lietuvių politinės tautos formavimosi klausimai. Pagrindinis dėmesys skiriamas skirtingų LDK etninių grupių santykiams Abiejų Tautų Respublikoje ir religinių bei pasaulietinių kultų reikšmei XVI-XVIII a. lietuvių tapatybės transformacijose. Taip pat keliami klausimai dėl tam tikrų terminų (pvz. polonizacijos) vartojimo mokslinėje literatūroje ir mėginama įteisinti terminą „akultūracija“, siekiant apibūdinti procesus, nesusijusius su tapatybės praradimu. Minimos problemos yra svarstomos iš šiuolaikinės perspektyvos, atsižvelgiant į tam tikrus nesusipratimus tarp šiandienos Lietuvos ir Lenkijos, kylančius dėl skirtingų istorijos interpretacijų ir lenkų mažumos Lietuvoje padėties. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle offers an analysis of the identity pathway of a GDL citizen and an inquiry into the issues related to the formation of the Lithuanian political nation. The focus of the analysis lies on the relationships between different ethnic groups within the GDL in the period of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the role of religious and secular cults in the transformations of Lithuanian identity in the 16th-18th century. The study also questions the usage of certain terms (e.g. "Polonization") in scientific literature and makes attempts to validate the employment of the term "acculturation" to define processes unrelated to the loss of identity. The said problems are viewed from modern perspective with reference to certain misunderstandings in present-day Lithuanian-Polish relations arising from different interpretation of history and the position of the Polish minority in Lithuania. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45938
Updated:
2022-01-10 22:19:27
Metrics:
Views: 15
Export: