Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Monitoring Complementary Education in Comprehensive Schools in Lithuania
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2004, t. 12, p. 164-170
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos papildomojo ugdymo kokybiško organizavimo problema. Tyrimo medžiaga siekiama informuoti švietimo proceso dalyvius, žadinti jų norą analizuoti, vertinti, inicijuoti konstruktyvius papildomojo ugdymo pokyčius. Bendrojo lavinimo mokykloje siūloma diegti papildomojo ugdymo stebėseną, kuri leistų stebėti išorės pokyčius ir analizuoti jų įtaką mokyklos vidaus veiklai; tikslingai telkti materialinius ir intelektinius išteklius; atsižvelgiant į grįžtamąją informaciją sistemingai keisti veiklą, t. y. reguliariai vertinti papildomojo ugdymo veiklos rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Papildomasis ugdymas; Bendrojo lavinimo mokyklos.

ENIn the article, the problem of qualitative organization of complementary education of comprehensive schools is analyzed. With the help of the study material the author tries to provide information for the participants of the education process, to encourage their initiative and desire to analyze, evaluate, improve, and incite constructive changes in complementary education. Supervision of complementary education should be implemented at comprehensive schools; it would allow systematical evaluation of results of complementary education activity; supervise changes in the external environment and analyze the influence on the internal activity of school (on changes); evaluate the expediency of material and intellectual resources concentration; assure the mechanism of playback and systematic activity, i.e. regular evaluation of the results of complementary education.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8989
Updated:
2018-12-17 11:21:10
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: