Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete politiniu ir teoriniu aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete politiniu ir teoriniu aspektu
Alternative Title:
Assessment of non-formal and informal learning outcomes at the university: political and theoretical perspective
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2009, t. 22, p. 102-115
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bendrosios sistemų teorijos požiūriu analizuojamas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete; pateikiama švietimo politikos dokumentų, sudariusių prielaidas formaliai pripažinti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimus, analizė, aptariami neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitete ypatumai. Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo dokumentų analizė leidžia teigti, kad europiniu ir nacionaliniu lygiu prielaidos vertinti ir pripažinti neformaliai ir savaime įgytus mokymosi pasiekimus universitetiniu lygmeniu sudarytos, daugelio ES šalių universitetų tokio pobūdžio pasiekimai jau pripažįstami. Lietuvoje neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo gairės yra nubrėžtos visiems švietimo sistemos lygmenims, tačiau teisinė bazė šalyje dar nėra visiškai suformuota, t. y. dar nėra priimtas įstatymas, reglamentuojantis neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesus universitetiniu lygmeniu. Atlikus lyginamąją studijų metu vykusio mokymosi ir neformaliojo bei savaiminio mokymosi vertinimo universitete analizę ir apžvelgus mokslinę literatūrą, nustatyti neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimo universitete ypatumai: tikslas, objektas, vertinimo metodas (mokymosi pasiekimų aplankas, arba portfelis, bei integruoti vertinimo modeliai), vertinimo atlikimas, kurį vykdo ekspertų vertintojų grupė, susidedanti iš universiteto dėstytojų ir ekspertų praktikų. Tinkamas ekspertų vertintojų pa(si)rengimas yra svarbus veiksnys siekiant, kad neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete būtų atliekamas laikantis patikimumo ir pagrįstumo principų.Reikšminiai žodžiai: Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete; Politinės prielaidos; Vertinimo ypatumai.; Non-formal learning; Informal lear-; Ning; Assessment; Political perspective.; Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas universitete; Non-formal learning; Informal learning.

ENThe present study analyses the problem of assessment of non-formal and informal learning at universities from the perspective of general systems theory. It aims at analysing assumptions for the assessment and recognition of non-formal and informal learning created in the EU and national documents on education policy and identifies peculiarities of assessment of such learning at universities. Drawing together the evidence gleaned from the and national documents on education policy, from the available research data and from the comparative analysis of assessment of formal, non-formal and informal learning outcomes at universities it has been established that:1. Assessment of non-formal and informal learning at the university is an integral part of a wider system comprising three subsystems: teaching-learning-assessment. As a subsystem it influences the system itself and has an impact on the non-academic system of learning-teaching-assessment existing outside the university.2. Assumptions for the creation and implementation of assessment and recognition systems have been created on the European and national level. In Lithuania universities are preparing to start assessing and recognising outcomes of non-formal and informal learning.3. The principle goal of assessing non-formal and informal learning at the university is to establish if the learning that occurred in different learning environments is equal to that occurring at the university. Portfolio method has been acknowledged as the most effective method used at the university for the purpose defined above.The choice of supplementary methods of assessment depends on the specificity of the course, a course program or a module. Finally, assessment of non-formal and informal learning at the university should be carried out by a panel of assessors comprising university teachers and experts form the world of work. This yields some advantages: a candidate's capacity to use his knowledge in practice is assessed objectivity of assessment is ensured, the link between academic and the real world of work is established. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20444
Updated:
2018-12-17 12:26:19
Metrics:
Views: 17    Downloads: 3
Export: