Students' attitudes to work and studies : practical case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students' attitudes to work and studies: practical case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 582-588
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Švedija (Sweden); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Motyvacija / Motivation; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTIntensyvi pasaulinė konkurencija, išaugę klientų lūkesčiai ir didesnis dėmesys konkurencijai lėmė, kad šiandien darbuotojams keliami žymiai didesni reikalavimai, nei prieš dešimtmečius. Norint sėkmingai veikti nepažįstamomis sąlygomis, reikėjo įdiegti naujo tipo organizacijos elgesį. Mokymasis, tiek institucijos, tiek individualus, ir jo pasėkoje vykstantys organizacijos pokyčiai yra būtina sąlyga organizacijų išlikimui ir sėkmei. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos ir Estijos studentų požiūris į darbą ir studijas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad yra žymus statistinis skirtumas tarp specialybių ir studentus motyvuojančių poreikių. Saugumo poreikis yra žymiai svarbesnis studentams, studijuojantiems ekonomiką, negu studentams, studijuojantiems verslą ir vadybą. Studentai siekia kad jų saugumo poreikį patenkintų darbas. Analizuojant studentų požiūrį į darbą, jis smarkiai skiriasi nuo darbdavių nuomonės rezultatų Vokietijoje, JAV ir Švedijoje. Mūsų respondentai žvelgia į darbą daugiau kaip į verslą. Šiuos skirtumus paaiškinti yra gana sudėtinga. Autoriai daro prielaidą, kad kol studentai nepatenkina savo pagrindinių poreikių, neturi didelės darbo patirties ir finansinės laisvės, tol jie to siekia ir žiūri į darbą kaip į verslą. Apibendrinant galima teigti, kad matomas gana pozityvus studentų požiūris į savo studijas ir darbą. Dauguma studentų sutinka su mokymosi visą gyvenimą koncepcija ir teigiamai vertina galimybę turėti keletą specialybių.Reikšminiai žodžiai: Studentų požiūris; Darbas; Motyvacija; Estija (Estonia); Students’ attitudes; Work; Motivation; Lithuania.

ENIntensive global competition, higher customer expectations and greater focus on quality have resulted in much greater requirements placed upon employees today than decades ago (Quinn and Spreitzer 1997). The challenge has been to internalize a new type of organizational behavior in order to operate successfully under unfamiliar conditions. Learning, both institutional and individual, and the ensuing corporate changes are seen as a prerequisite for the success and survival of organizations. This paper analyses the attitudes to work and studies of Lithuanian and Estonian students. The main research question is: what main attitudes do students have to their work and studies, are any differences in attitudes between different specialties of students in Lithuania and Estonia and, if so, what are the reasons for these differences? The paper reports the findings of a study of 236 university students in Lithuania and Estonia, which revealed their main attitudes to work and studies, factors that can influence their career. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22288
Updated:
2018-12-17 12:31:20
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: