Expectations and job satisfaction : theoretical and empirical approach

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expectations and job satisfaction: theoretical and empirical approach
Keywords:
LT
Darbo sąlygos / Working conditions; Darbuotojai / Workers; Profesinis rengimas / Vocational training; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTPasitenkinimas darbu reiškia mastą, kiek darbuotojai gauna pasitenkinimo iš savo pastangų darbo vietoje. Bendru atveju yra laikoma, kad didesnis pasitenkinimas darbu yra susijęs su geresne organizacijos ir individualia veikla, padidėjusiu produktyvumu, mažesniu darbo praleidimu ir mažesne darbuotojų kaita. Pasitenkinimą darbu įtakoja daug veiksnių. Straipsnyje siekiama atskleisti lūkesčių, susijusių su darbu, ir pasitenkinimo darbu teorinius ir praktinius aspektus. Mokslinės literatūros analizė parodė stiprų ryšį tarp individo lūkesčių ir jų pasitenkinimo darbu. Kiekvienas asmuo turi įvairius tikslus ir gali būti motyvuotas, jei jis tiki teigiamu tarpusavio ryšiu tarp pastangų ir veiklos; jei jis trokšta atlygio, kuriuo patenkins svarbų poreikį; ir jei troškimas patenkinti poreikį yra pakankamai stiprus, kad pastangos būtų to vertos. Apibendrinant empirinio tyrimo rezultatus galima teigti, kad studentai savo kilmę laiko stipriausiu studijų motyvu. Fiziologiniai ir saugumo poreikiai, studentų nuomone, yra pagrindiniai lūkesčiai, kuriuos jie tikisi patenkinti darbu. Šie rezultatai patvirtina Maslow poreikių hierarchijos teoriją. Vertinant studentų gebėjimus pagal Katz metodologiją galima teigti, kad asmeniniai gebėjimai, ypač atsakomybė, jų darbe yra svarbiausi. Pagrindinis veiksnys, įtakojantis studento karjerą, yra mokymasis. Nebuvo nustatyta stipraus statistinio skirtumo tarp darbo patirties ir analizuotų veiksnių.Reikšminiai žodžiai: Amžius; Darbo lūkesčiai; Darbuotojai; Kvalifikacija; Lytis; Pasitenkinimas darbu; Produktyvumas; Rasė; Saviraiškos poreikis; Studentai: Lietuva; Įgūdžiai; Age; Employees; Expectetions of work; Gender; Job satisfaction; Kvalification; Lithuania; Productivity; Rise; Self-expression demand; Skills; Students.

ENJob satisfaction refers to the extent to which employees gain enjoyment from their efforts at the workplace. It is generally believed that higher job satisfaction is associated with better organizational and individual performance, commitment; increased productivity, lower absenteeism, and lower employee turnover. There are many heuristic models explaining differences in job satisfaction, and these include a number of external and internal factors affecting it. The main research question in the current study is "To what extent is job satisfaction influenced? " At the same time, the empirical research also aims to contribute to a better understanding of students’ expectations of work. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25219
Updated:
2017-02-17 15:23:25
Metrics:
Views: 47
Export: