The Contradictions of industrial policy in the context of economic integration

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Contradictions of industrial policy in the context of economic integration
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 212-218
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pramonė; Pramonės politika; Konkurencingumas; Industry; Industrial policy; Competitiveness.
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition; Pramonė; Pramonės politika.
EN
Competitiveness; Industry; Industrial policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami pramonės politikos prieštaravimai ekonominės integracijos kontekste. Šalies bendrojo vidaus produkto augimas tiesiogiai priklauso nuo pramonės plėtros, kuriai didelę įtaką daro pramonės politika. Pastebima, kad pramonės politika yra kur kas daugiau nei valstybės kišimasis į pramoninę veiklą ar subsidijų išmokėjimas. Veikiau tai labiau susiję su pramonę, verslą ir prekybą supančia makroekonomine aplinka. Vyriausybės vykdoma pramonės politika per tam tikrą laiką veikdama darbo, kapitalo, technologijų ir inovacijų kokybę ir kiekybę gali įtakoti lyginamąjį pranašumą. Įmonių konkurencija palengvinta pramonės politikos priemonių šalyje skatina mokslo, technologijų ir inovacijų pažangą palaikant investicijas į mokslinius tyrimus ir kuriant naujus produktus, renovuojant technologijas ir kuriant žmogiškąjį kapitalą. Straipsnyje apibrėžtas tyrimo tikslas – pramonės politikos klausimai ir problemos. Tyrimo tikslas – apibrėžti pramonės politikos koncepciją ir esmines problemas bei susisteminti pagrindinius ir specifinius pramonės politikos prieštaravimus ekonominės integracijos kontekste. Tyrimo metu tikslui įgyvendinti pristatytos pagrindinės šiuolaikinės pramonės politikos teorijos, išanalizuotos pramonės politikos priežastys, atskleistos esminės pramonės politikos problemos Europos Sąjungoje bei išnagrinėti pagrindiniai ir specifiniai pramonės politikos prieštaravimai.

ENThe growth of gross domestic product directly depends on the development of industry, which is influenced by industrial policy. Industrial policy is far more than government intervention in industry or payment of subsidies. Rather it concerns the macroeconomic environment surrounding industry, business and trade. Comparative advantages of industrial companies are not only given by recourse endowment, but are also shaped over time by the actions of both industrial companies and government. Industrial policy of a government may affect comparative advantage over time by influencing the quality and quantity of labor, capital, technology and innovations. The competitive ability of enterprises is facilitated by industrial policy implemented in the country, stimulating the progress of science and technique and innovations, sustaining the investments into the scientific research and design of new products, renovations of technologies and development of human capital. The article reveals the study of economic validity of industrial policy, the cases for and against industrial policy, analyses purposes and contradictions of industrial policy in the context of economic integration. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26948
Updated:
2018-12-17 12:45:08
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: