Impacts of globalization on Lithuanian economic growth

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impacts of globalization on Lithuanian economic growth
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 288-294
Keywords:
LT
Globalizacija; Globalizacijos indeksas; Ekonomikos augimas; Darnus vystymasis.
EN
Globalization; Globalization indices; Economic growth; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas globalizacijos poveikis ekonominiam augimui Lietuvoje. Analizuojami įvairūs globalizacijos aspektai, išskiriant privalumus ir trūkumus. Pastebima, kad globalizacijos procesas yra neišvengiamas ir apima kone visas gyvenimiškas sritis. Tai procesas vykstantis visame pasaulyje – visuose jo kontinentuose ir visose valstybėse. Kitaip sakant, globalizacija apibrėžiama, kaip vietos ir tarptautinių ekonomikų integracija į vieningą pasaulio ekonomikos ir kultūros politinę tvarką. Šiuo nevienareikšmiu terminu nusakomi pokyčiai pasaulio ir regionų ekonomikoje, kylantys dėl laisvo (finansinio, žmogiškojo ir kitokio) kapitalo judėjimo, intensyvios tarptautinės prekybos, kultūrinių ir kitokių mainų. Taip pat pastebima, kad globalizacijos procesas paskatino didesnį ekonominį augimą visame pasaulyje. Šio tyrimo problema keliama klausimu, kaip globalizacija paveikė Lietuvos ekonomikos augimą? Apibrėžtas tyrimo objektas – globalizacijos poveikis Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Tikslą siekta įgyvendinti atliekant nuodugnią, sistemingą, integruotą globalizacijos įtakos įvairiais aspektais Lietuvos ekonomikai poveikio analizę, aptariant Lietuvos dalyvavimo globalizacijos procese privalumus ir trūkumus. Taip pat atskleidžiant Lietuvos poziciją pagrindinių globalizacijos rodiklių (ekonominių, socialinių, politinių) ir 2010 m. ekonominės laisvės indekso kontekste. Tyrimo metu naudoti statistinių duomenų lyginimo, kritinės analizės ir mokslinės literatūros sisteminimo metodai.

ENThis paper is an analysis of globalization process and its impacts on economic growth and development in Lithuania. The article opens with the introduction where the problem of the research, the object of the research, the purpose of the research and the research methods are described. The authors of this article analyse different aspects of globalization affecting Lithuanian economy, discuss the pros and cons of Lithuania’s involvement in the process of globalization, analyse Lithuania’s position in the main indexes of globalization (economic, social, political) and 2010 index of economic freedom, outline impacts of globalization process on the countries (Lithuania) economic growth. Conducting analysis of globalization process and its impacts on economic growth and development in Lithuania the method of comparative integrated analysis of statistical data and critical analysis and systematization of scientific literature were employed. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26956
Updated:
2018-12-17 12:45:12
Metrics:
Views: 80    Downloads: 4
Export: