Impact of sustainable development indicators on economic growth : Baltic countries in the context of developed Europe

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of sustainable development indicators on economic growth : Baltic countries in the context of developed Europe
Alternative Title:
Darnaus vystymosi rodiklių poveikis ekonominiam augimui : Baltijos šalys išsivysčiusios Europos kontekste
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP. Business: theory and practice.]. 2009, t. 10, Nr. 2, p. 107-117
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Baltijos šalys; Darnus vystymasis; Lietuva; Plėtros rodikliai; Rodikliai
EN
Baltic countries; Development indicators; Indicators; Lithuania; Sustainable development
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – atskleisti ekonomiškai pagrįstus ryšius tarp darnaus vystymosi, remiantis Eurostat duomenų baze, ir šalies ekonomikos augimo rodiklių. Iškelta hipotezė – šalies išsivystymo procesas kinta priklausomai nuo ekonominio išsivystymo lygio. Statistinei rodiklių analizei atlikti taikytas koreliacijos metodas. Tyrimo objektas yra Lietuva, Latvija, Estija, gauti rezultatai lyginami su išsivysčiusiomis valstybėmis (Austrija, Belgija, Danija, Nyderlandų Karalystė, Prancūzija, Vokietija). Gauti rezultatai nusako ekonomines tendencijas ir jų skirtumus skirtingo išsivystymo lygio šalyse. [Iš leidinio]

ENThe paper aims to analyse sustainable development indicators taken from the Eurostat database and to determine a rational relationship between the sustainable development indicators and the economic growth of the country. The suggested hypothesis implies that the process of the country's development differs depending on the stage of the development. In order to establish the relationship between the sustainable development and the economic growth, the correlation analysis was used. Lithuania, Latvia and Estonia were taken as the research objects and the results obtained were compared with those describing the developed countries (Austria, Belgium, Denmark, Netherlands, France, Germany). The results obtained outline the main economic trends as well as determining their variation depending on the development stage of the country [From the publication]

ISSN:
1648-0627, 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22866
Updated:
2018-12-17 12:33:01
Metrics:
Views: 12
Export: