Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m
Editors:
Publication Data:
Panevėžys : UAB "Nevėžio spaustuvė", 2003
Pages:
735 p.
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Panevėžio miesto istorija (istoriografija) — Panevėžio miesto ir jo apylinkių priešistorė — Panevėžys XVI–XVIII a. — Po dvigalvio erelio ženklu (XIX a. – XX a. pradžia). Miestiečiai. Miesto vaizdai. Gamyba ir mainai. Valdžia ir savivalda. Neramūs laikai. Švietimas. Kultūrinis gyvenimas ir labdara. Mentaliteto kontūrai. Du nacionalizmai. Miesto galia — Panevėžys Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918) — Panevėžys kovų už lietuvos valstybingumą laikotarpiu (1918–1920) — Miestas tarp dviejų karų (1918–1940). Panevėžio pramonė 1919–1940 m. Švietimo raida Panevėžyje 1918–1940 m. Panevėžio kultūrinis gyvenimas 1918–1940 m. Panevėžio miesto savivaldybės veiklos bruožai 1918–1940 m. Sveikatos apsauga Panevėžyje XX a. pr. – 1940 m. Tautinės mažumos Panevėžyje tarpukario laikotarpiu — Okupacijų ir ginkluoto pasipriešinimo laikotarpis (1940–1953). Pirmoji sovietinė okupacija Panevėžyje 1940–1941 m. Panevėžys nacių okupacijos metais (1941–1944 m.). Rezistencinis judėjimas Panevėžio mieste ir apskrityje 1944–1953 m. — Panevėžys tarybiniais metais (1944–1990). Miesto ūkio raida 1944–1990 m. Švietimas Panevėžio mieste sovietiniais metais (1944–1990). Kultūrinis gyvenimas 1944–1990 metais. Kūno kultūra ir sportas Panevėžyje 1944–1990 m. Sveikatos apsauga Panevėžyje 1940–1990 m. — Sąjūdžio gimimas ir veikla iki 1990-ųjų kovo — Baigiamasis žodis.
Keywords:
LT
Panevėžys; Miestas; Savivalda; Švietimas; Gimnazija; Muziejai; Lietuvos Respublika; Rusijos imperija
EN
Panevėžys; City; Self-government; Education; Gymnasium; Museums; The Republic of Lithuania; The Russian Empire
Summary / Abstract:

LTŠi knyga po O. Maksimaitienės didelę istoriografinę vertę turinčio "Panevėžio miesto istorija" leidinio, yra pirmasis Panevėžio miesto raidos nuo jo priešistorės iki 1990 m. mokslinis tyrimas. Knygos autoriai publikuoja daug iki tol neminėtų miesto istorijos faktų ir skaičių, naujo laikmečio dvasioje vertina anksčiau ideologizuotus Panevėžio miesto istorijos fragmentus. Knygoje sukaupta medžiaga yra puikus atspirties taškas tolesnėms miesto istorijos studijoms.

ENThis book is the first scientific research of the development of the city of Panevėžys from its pre-history until 1990 after “Panevėžio miesto istorija” [History of the City of Panevėžys] by Ona Maksimaitienė, which has a great historiographical value. The authors of the book publish a great deal of history facts and numbers previously unpublished. The material presented in the book is a perfect starting point for further research in the field of the history of this town.

ISBN:
9955450541
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39912
Updated:
2018-11-28 17:09:45
Metrics:
Views: 21
Export: