Laisvės horizontai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvės horizontai
Editors:
Mockūnas, Liūtas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2001.
Pages:
661 p
Series:
Atviros Lietuvos knyga : ALK
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Lietuvos ir pasaulio pilietis / Tomas Venclova — I. Sovietologiniai svarstymai. Sovietų Sąjunga ir jos ateitis: Opozicija Tarybų Sąjungoje; Tarp Lenino ir Pobedonoscevo?; Naujos tendencijos bei kryptys Sovietų Sąjungos politikoje; Sovietinės sistemos kaitos perspektyvos Gorbačiovo laikais; Pabaltijo valstybių nepriklausomybės atkūrimo galimybės; Istorinis šansas sugriauti socializmą — II. Laisvieji ir pavergtieji: Su Antano Sniečkaus mirtimi pasibaigusi Lietuvos gyvenimo epocha; Ko mes tikimės iš išeivijos?; Kam mums reikalingas Kontinentas?; Eurokomunizmas ir demokratija; Kas yra laikomas TSRS piliečiu?; Tendencinga biurokratinė ataskaita; Kelios mintys apie Andrejų Sacharovą; Išeivija ir pavergtoji Lietuva dabar; Mūsų dienų įvykiai Lietuvoje - ateities veidrodis; „Vaidai vanagai”; Politinė sąmonė Lietuvoje ir joje atsispindinčios krašto ateities vizijos — III. Nacionalizmas ir universalizmas: Mažas dialogas dėl pažiūrų į lietuvių santykius su rusais; Lietuviškojo universalizmo ištakose; Kovoje dėl Lietuvos, Europos, kultūros: keletas minčių apie Bronio Railos Raibas agavas; Tautiškumas ir universalumas; Tautos postkomunistinėje pasaulėtvarkoje —IV. Lietuvos valstybingumas - jo atkūrimo ir išlaikymo problemos: Lietuvos nepriklausomybės programos reikalu; Lietuvos valstybingumo problemos; Didžiojo Vilniaus Seimo pamokos; VLIK'o prigimtis ir paskirtis; Pabaltijo valstybių okupacija ir inkorporacija į Tarybų Sąjungą politikos ir teisės požiūriu; Lietuva - Europos Honkongas?; Pralaimėta partija?; Keletas minčių apie keletą naujesnių Lietuvos įstatymų; Tautos ir Vyriausybės santykiai gegužės 23-iosios referendumo šviesoje; Idėjų krizė; Konstitucijos privalumai ir trūkumai; Konservatorių Vyriausybės darbo rezultatai ir jų potenciali įtaka prezidento rinkimams; Valdžių padalijimas Lietuvos konstitucinėje teisėje bei praktikoje: žvilgsnis į mūsų demokratiją ir jos įtvirtinimo problemas — V. Tauta ir asmeninė atsakomybė: Komentuojant komentarus; Asmeninė atsakomybė ir totalitarinė visuomenė; Holokaustas. Žydų ir nežydų patirtis —VI. Pokalbių horizontai: Bendras tikslas - bendra kova; Sutikčiau būti pasiuntiniu Maskvoje; Krikščionybė Lietuvoje; Atsakymas į Sietyno anketą; Apie Sąjūdį ir kitus; Poezija ir politėja; „Lietuva yra pasmerkta nepriklausomybei, o Maskva pasmerkta ją suteikti“; Pasmerkti nepriklausomybei; Man Sniečkus buvo Lietuvos Stalinas; Tema - per kraują ir prievartą, sunkiu reformų keliu einanti Lietuva; „Ateitis priklausys ne nuo to, kiek klaidų padarys Brazauskas, o kaip opozicija naudosis tomis klaidomis“; Mitai ir realybė; Kol yra laisvė, tol yra ne tik viltis, bet ir tikrumas, kad geriausios mintys bus įgyvendintos; Pavogta laisvė; Žmonės laukia trečios jėgos; Aleksandras Štromas pranašauja, kad atsiras nauja partija; Trukdantieji Valdui Adamkui gali įsišauti į koją sau; Aleksandro Štromo politologiniai horoskopai — Sudarytojo pastabos.
Keywords:
LT
20 amžius; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTProfesoriaus Aleksandro Štromo įvairiu laiku rašyti straipsniai, sudėti į vieną knygą, geriausiai atskleidžia autoriaus sugebėjimą nagrinėti skaudžias praeities bylas. Tai drąsaus Lietuvos ir Pasaulio piliečio, erudito teisininko, įžvalgaus politikos mokslininko bei jausmingo esteto, istorijoje ieškančio amžinųjų tiesų, knyga. Ji rodo autoriaus pilietinę toleranciją, nepalaužiamą tikėjimą liberalios demokratijos ateitimi. Šią knygą dar spėjo sudaryti pats autorius. Joje publikuojami įvairialypiai so-vietologiniai, futuristiniai, dar nesenos praeities politines aktualijas gvildenantys straipsniai. Bet tai yra tik dalis kūrybinio palikimo, kuris profesoriaus valia saugomas Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute esančiame Aleksandro Štromo politinių mokslų archyve. Tikėkim, kad ši knyga dar kartą pakvies pagalvoti apie Lietuvos kelią į nepriklausomybę, apie demokratinės visuomenės kūrimo procesus, be to, tai bus dar vienas šaltinis studijuojantiems šio iškilaus politologo palikimą. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Sovietų Sąjunga; Lietuvos TSR; Disidentai; Opozicija; Sovietologija. Keywords: Soviet Union; Lithuanian SSR; Dissidents; Opposition; Sovietology.

ISBN:
9955429453
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97285
Updated:
2022-12-29 11:11:15
Metrics:
Views: 35
Export: