Lietuvos užsienio politikos orientacija Pirmojoje ir Antrojoje Respublikoje: geopolitinių prioritetų tęstinumas ir kaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos užsienio politikos orientacija Pirmojoje ir Antrojoje Respublikoje: geopolitinių prioritetų tęstinumas ir kaita
Alternative Title:
Orientation of Lithuania's foreign policy of in the First and Second Republics: the continuity and change of geopolitical priorities
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2014, t. 19, p. 135-146. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Antroji Lietuvos respublika (nuo 1990 m.); Geopolitika; Pirmoji Lietuvos respublika (1918-1940 m.); Pirmoji Lietuvos respublika (1918–1940 m.); Užsienio politika.
EN
Foreign policy; Geopolitics; The First Republic of Lithuania (1918–1940); The First Respublic of Lithuania (1918-1940); The Second Republic of Lithuania (since 1990).
Summary / Abstract:

LTLietuvos Pirmosios ir Antrosios Respublikų užsienio politikos palyginimas nėra toks paprastas uždavinys, kaip gali atrodyti iš gausybės viešojoje erdvėje nuolat pasirodančių šią temą pristatančių publikacijų. Tarptautinių santykių studijose jau ne pirmą dešimtmetį svarstoma apie dėl globalizacijos proceso poveikio iš esmės besikeičiančią tarptautinės bendruomenės struktūrą, valstybių suvereniteto nykimą, detertorializaciją. Tačiau kol kas Antroji, kaip ir Pirmoji Lietuvos Respublika, tebeveikia vestfališkoje tarptautinėje tvarkoje, todėl abiejų respublikų tarptautinės padėties palyginimą laikytume prasmingu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog tiek posovietinės Lietuvos politinio elito sluoksniuose, tiek viešojoje erdvėje svarstant užsienio politikos klausimus, nuolat apeliuojama į Pirmosios Lietuvos Respublikos užsienio politikos patyrimą. Jau pirmosios, K. Prunskienės vadovaujamos vyriausybės programoje deklaruotas prioritetinių Lietuvos užsienio politikos krypčių nustatymas atsižvelgiant į istorinę patirtį, tačiau nepaisant to, viešojoje erdvėje vertinant vyriausybės programines nuostatas buvo pasigendama būtent užsienio politikos tęstinumo. Straipsnio tikslas – išryškinti pamatinius užsienio politikos orientyrus Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje ir pabandyti nustatyti, kokį poveikį jiems turėjo tarpukario laikotarpiu ir pastaruosius du dešimtmečius Lietuvą supantis geopolitinis laukas.

ENThe comparison of foreign policies of the first and second Republics of Lithuania is not such a simple task as it may seem from many publications that appear in the public space. The studies of international relations have been debating for more than a decade about the structure of the international society that keeps changing because of the process of globalisation, the decline of state sovereignty, deterritorialisation. However, the Second Republic of Lithuania, just like the First, still operates in the international Westphalian order, therefore, the comparison of the international situation of both republics would be meaningful. Attention is also drawn to the fact that it is appealed to the experience of the foreign policies of the First Republic of Lithuania both in the political elite levels of post-Soviet Lithuania and in the public space while considering the questions of foreign policy. Even the first government led by K. Prunskienė declared that the priority matters of Lithuanian foreign policy are solved in the light of the historical experience. However, despite that fact, there was a lack of continuity of foreign policy in the public space while evaluating governmental program provisions. The purpose of the article to highlight the foreign policy of the First and the Second Republic of Lithuania and try to determine what effect on them had the geopolitical field that around Lithuania during the interwar period and during the last two decades.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55277
Updated:
2021-01-22 17:24:59
Metrics:
Views: 27    Downloads: 17
Export: