Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmokėjimas už darbą ir jo užtikrinimas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universitetas, 2003.
Pages:
156 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Darbas; Darbo apmokėjimas; Darbo santykiai; Darbo teisė; Darbo užmokestis.
EN
Labour; Labour law; Labour relations; Payment; Remuneration; Salary; Wage.
Summary / Abstract:

LTMokomajame leidinyje yra aptariami aktualūs darbo apmokėjimo teisiniai pagrindai bei analizuojamos esminės sąvokos „darbo užmokestis” ir „darbo apmokėjimas“. Mokomojo leidinio tikslas – išnagrinėti darbo apmokėjimo teisines garantijas ir suteikti studentams naujų žinių bei formuoti įgūdžius sprendžiant darbo apmokėjimo problemas ir dėl jų kylančius ginčus. Vadovaujantis tarptautiniais standartais, galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, teismų praktika bei užsienio šalių patirtimi, aptariamos visos darbo apmokėjimo teisinės garantijos, atsižvelgiant ne tik į esamą padėtį, bet ir įvertinus jų galimus pasikeitimus. Leidinyje detaliai aptariami konkretūs aktualūs darbo apmokėjimo teisiniai pagrindai: vyrų ir moterų vienodo apmokėjimo klausimai, darbo užmokesčio išmokėjimo tvarka ir terminai, neišmokėtų darbo užmokesčio sumų, dažniausiai dėl įmonės nemokumo, išieškojimas, taip pat darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe, sustabdžius darbo sutarties vykdymą, biudžetinių organizacijų darbuotojų, politikų, teisėjų ir kitų pareigūnų darbo apmokėjimas, apmokėjimas esant verslo rizikai, išskaitų iš darbo užmokesčio ribojimo ir kiti klausimai. Leidinyje taip pat detaliai analizuojamas teisinių santykių plotmėje vartojamų įvairių sąvokų – „darbo užmokestis”, „darbo apmokėjimas“, „atlyginimas“ – santykis. Naudojantis moksliniais tyrimais, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais ir teismų praktika, atskleidžiami teoriniai apmokėjimo už darbą sampratos aspektai.

ENThe study publication deals with relevant legal basis of remuneration and analyses the key concepts “wage” and “remuneration”. The purpose of the study publication is to analyse legal guaranties of remuneration and provide students with new knowledge, as well as develop their skills in solving remuneration issues and related disputes. Based on the international standards, effective laws and other regulations, case law, as well as foreign countries’ experience, all legal guarantees of remuneration are discussed taking into account not only the current situation but also their potential changes. The publication contains detailed examination of specific relevant legal basis of remuneration: issues of remuneration equality between men and women, the procedure and terms for wage payment, recovery of the amounts of wage, unpaid mainly due to insolvency, as well as remuneration, related to work peculiarities, upon suspension of execution of an employment contract, remuneration for employees of budgetary organisations, politicians, judges and other officials, remuneration in case of a business risk, restriction of deductions from pay and other issues. The publication also provides a detailed analysis of the ratio of various concepts, used in the area of legal relations: “wage”, “remuneration’, “salary”. Theoretical aspects of the conception of remuneration are revealed by means of scientific research, international and EU legislation and case law.

ISBN:
9955563052
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13563
Updated:
2013-04-28 17:43:50
Metrics:
Views: 18
Export: