Lietuvos vidutinių darbo užmokesčio bei senatvės pensijos verčių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vidutinių darbo užmokesčio bei senatvės pensijos verčių tyrimas
Alternative Title:
Average salary and pensions of retirement impact research to the value in Lithuania
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2012, t. 1, Nr. 6, p. 152-162
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Ekonominė padėtis / Economic conditions; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTNors statistikos departamento duomenimis vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje nuo 2005 m. kasmet padidėjo vidutiniškai 8,2 proc. per metus, tačiau tai, nepagerino nei dirbančiųjų žmonių gyvenimo kokybės, nei visos šalies ekonominės būklės. Atliktas tyrimas parodė, kad pinigine išraiška skaičiuojamo vidutinio darbo užmokesčio, Bendrojo vidaus produkto, senatvės pensijos augimo tempai ženkliai atsiliko nuo faktinių to užmokesčio perkamosios galios kritimo tempo. Per 2005-2011 metų laikotarpį dėl lito nuvertėjimo gaunamo vidutinio darbo užmokesčio Lietuvoje perkamoji galia ir vertė sumažėjo vertinant atitinkamai pagal standartinį infliacijos koeficientą ir pagal „Aukso standartą”. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Lietuvoje tikrosios vertės pokyčių analizės rezultatai leidžia manyti, kad šalies darbuotojai faktiškai buvo skurdinami. Be to, nors vidutiniškai absoliučia reikšme Lietuvos Bendrasis vidaus produktas (BVP) padidėja vidutiniškai 6,6 proc. kasmet, tačiau dėl mažėjančios BVP vertės, Lietuvos žmonių gyvenimo kokybė negali gerėti. Taip pat šis tyrimas atskleidė, kad už tą pačią vidutinę senatvės pensiją buvo galima įsigyti mažiau prekių bei paslaugų, o ateityje, esant Pasaulinės aukso kainos didėjimo tendencijai, už tą patį vidutinės senatvės pensijos bei vidutinį darbo užmokesčio dydį bus galima įsigyti dar mažiau prekių bei paslaugų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Infliacijos poveikis; Pajamų vertės skaičiavimas; Pinigų vertė ir nuvertėjimas; Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio vertė; Vidutinio mėnesio darbo užmokesčio vertė; Income value calculation; Monetary value and depreciation; The effect of inflation; Value of the average monthly wages.

ENThe average salary increased approximately 8,2 percent during the year since 2005 yearly according to the Department of Statistics in Lithuania. But for most it did not improve the quality of life neither for working people nor for all the country’s economic condition and situation. The research showed that the average salary growth significantly lagged behind the falling of the same salary actual purchasing power in monetary value in Lithuania. Due to the depreciation of the litas, the average salary purchasing power decreased as measured by both a standard rate of inflation as well as a "Gold standard“ during the 2005-2011 period. Inflationary factors of litas made an illusory amount of money in income and devalued litas. In summary of research results it can be stated that employees of Lithuania was actually roasted. With reference to the research results it was determined that Gross domestic product (GDP) increased an average of 6.6 percent every year, but because of decreasing GDP, the Lithuanian people’s quality of life cannot improve. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48288
Updated:
2018-12-17 13:29:03
Metrics:
Views: 43    Downloads: 6
Export: