Šiaulių miesto organizacijų personalo darbo motyvaciją lemiantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto organizacijų personalo darbo motyvaciją lemiantys veiksniai
Alternative Title:
Factors determining labour motivation of the personnel of Šiauliai town organisations
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darbo motyvacija; Darbo motyvaciją; Darbo motyvavimas; Lemiantys veiksniai; Lietuva; Organizacijų personalo darbas; Personalas; Personalo motyvacijos veiksniai; Veiksniai; Šiaulių įmonės.
EN
Determining factors; Factors; Labour Motivation; Labour motyvation; Lithuania; Organizational personnel work; Organizations in Siauliai; Personnel; Personnel motyvation determinants; Work motivation.
Summary / Abstract:

LTTik efektyviai panaudojant darbuotojų gebėjimus galima pasiekti būtinus įmonės tikslus. Čia susiduriama su motyvacijos problema. Straipsnio tikslas yra identifikuoti pagrindinius darbo motyvaciją lemiančius veiksnius Šiaulių miesto įmonėse ir organizacijose. Analizės metu nustatytas motyvacinio veiksnio „kvalifikacijos kėlimas“ dominavimas „darbo užmokesčio“ faktoriaus požiūriu leido suponuoti išvadą, kad Šiaulių miesto darbuotojai yra sąmoningi piliečiai, suvokiantys nuolatinio mokymosi svarbą, siekiant visapusiško konkuravimo žmonių išteklių rinkoje. Tyrimų analizė parodė, kad šiauliečius darbui labiausiai motyvuoja šie veiksniai: kvalifikacijos kėlimo galimybė, darbo užmokestis, santykiai su vadovybe, įtraukimas į valdymą, karjera. Miestelėnų darbo motyvaciją lemiančius veiksnius jungia bendras faktorius – santykiai su vadovybe. Santykių su vadovybe parametras sietinas tiek su individo kvalifikacijos kėlimo, tiek su karjeros, tiek su įtraukimo į valdymą galimybėmis, taip pat ir didesnio darbo užmokesčio tikimybe. Čia įžvelgiamas individo pozityvių santykių su vadovybe naudos suvokimas – esamos padėties „gerinimo“ priklausomybė nuo įmonės administracijos „malonės“. Analizės rezultatai parodė, kad Šiaulių miesto darbuotojai atvirai kelia realius bei aktualius šiandienos situacijai būdingus klausimus. Ypač tai pasakytina apie kvalifikacijos kėlimo galimybę, norą būti įtrauktam į valdymą bei kilti įmonėje karjeros laiptais. Motyvacijos modelio struktūra atskleidė Šiaulių miesto įmonėse dominuojančias psichologinių motyvacinių veiksnių problemas.

ENIn March 2004 a survey of the employees' opinion (N=286) was carried out, by help of which a model of labour motivation influencing factors in Šiauliai town enterprises and organisations was revealed. The main source of empirical information in the research was the opinion on labour motivation of the workers of Šiauliai town working in the spheres of manufacture, trade and services. By the way of regression analysis the factors determining personnel's labour motivation in Šiauliai town enterprises were identified. They are: the possibility to raise qualification, payment, good relations with administration, involvement in management, career. The structure of the motivation model revealed dominating problems of psychological and motivational factors. The results if the analysis showed that the citizens of Šiauliai openly raise real and relevant questions typical in a present situation. The possibility to raise qualification, a desire to be involved in management and career possibilities are the main ones. The practical importance and application perspectives showed that having diagnosed the problems of labour motivation, referring to the opinion of the employees of the town ways of solving them were established seeking for a higher labour motivation level in Šiauliai town organisations. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39735
Updated:
2018-12-17 11:28:24
Metrics:
Views: 36    Downloads: 2
Export: