Darbo sąnaudų apskaita ir kontrolė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sąnaudų apskaita ir kontrolė
Alternative Title:
Accounting and Control of Labour Costs
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 75, p. 34-51
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work.
Summary / Abstract:

LTDarbo sąnaudų problema yra labai aktuali ekonominė problema visose be išimties rinkos ekonomikos šalyse. Sprendžiant šią problemą tiesiogiai susiduria darbdavių ir darbuotojų interesai. Darbo sąnaudos – tai įmonės patirtos sąnaudos, samdant darbuotojus, kurie atlieka jiems patikėtas funkcijas, siekiant numatytų įmonės tikslų. Jos parodo įvairių išorės ir vidaus veiksnių suformuotą darbuotojo vertę. Lietuvoje veikiančių įmonių sąnaudų struktūroje darbo sąnaudos vidutiniškai sudaro apie 11 proc. Tokia situacija išryškina darbo sąnaudų, kaip sąnaudų visumos rūšies, reikšmę ir ypatingumą. Straipsnyje nagrinėjama darbo sąnaudų reikšmė ir sudėtis šiandienės dinamiškos ir konkurencingos rinkos ekonomikos sąlygomis. Pirmą kartą pateikiama darbo sąnaudų klasifikacija į keturias grupes: 1) darbo užmokesčio, 2) ugdymo, 3) socialinių ir 4) kitų darbo sąnaudų. Analizuojamas šių darbo sąnaudų rūšių informacijos rinkimas ir vertinimas. Daugiausia dėmesio skiriama darbo sąnaudų rūšių apskaitai ir kontrolei. Pateikiamos naujos buhalterinės sąskaitos darbo sąnaudoms apskaityti ir šių sąnaudų kontrolės principai. Šio straipsnio tikslas – ištirti darbo sаnaudų sudėtį ir pateikti jų apskaitos bei kontrolės sistemą. Šiam tikslui buvo naudoti šie tyrimo metodai – mokslinės literatūros šaltinių analizė, informacijos sisteminimas, lyginimas ir apibendrinimas, statistikos duomenų skaičiavimas ir interpretavimas. Pagrindiniai žodžiai: darbo sąnaudos, darbo sąnaudų apskaita, darbo sąnaudų kontrolė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo sąnaudos; Darbo sąnaudų apskaita; Darbo sąnaudų kontrolė; Labour expenditures; Accounting of expenditure of labour; Control of expenditure of labour.

ENLabour costs are a highly relevant economic issue in all market economies. The search for a solution to this issue often results in a clash of employer-employee interests. Labour costs are costs incurred by a company for hiring staff to perform certain functions in order to achieve identified corporate aims. They show an employee value dependant on external and internal factors. Labour costs of Lithuania-based companies account for 11 percent on average. This situation clearly demonstrates the significance and particularity of labour costs as a part of overall costs. The article analyses the meaning and composition of labour costs within the context of a modern dynamic and competitive market economy. It provides the first-time-ever classification of labour costs into four groups: 1) payroll, 2) education, 3) social and 4) other labour costs. It analyses the collection and evaluation of information about all the four types of labour costs, mainly focussing on accounting and control of these costs. It provides new accounting for recording labour costs and control principles of labour costs. The aim of the article is to examine the composition of labour costs and to provide a system of accounting and control of these costs. To this end the following research methods were used: analysis of scholarly sources, systemisation of information, comparison and summarising, calculation and interpretation of statistics. Key words: labour costs, accounting of labour costs, labour cost control.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4853
Updated:
2018-12-17 11:46:45
Metrics:
Views: 66    Downloads: 26
Export: