Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymas finansinių santykinių rodiklių pagalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymas finansinių santykinių rodiklių pagalba
Alternative Title:
Fraud detection in financial statements by means of financial ratio indices
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2014, Nr. 1 (9), p. 34-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apgaulių nustatymas; Apgaulė; Finansiniai rodikliai; Finansiniai santykiniai rodikliai; Finansinės ataskaitos; Financial indices; Financial ratios; Financial statements; Fraud; Fraud detection.
Keywords:
LT
Apgaulė; Apgaulių nustatymas; Finansai / Finance; Finansiniai rodikliai; Finansiniai santykiniai rodikliai.
EN
Financial indices; Financial ratios; Financial statements; Fraud detection; Fraud.
Summary / Abstract:

LTSiekiant užtikrinti apskaitos informacijos vartotojų poreikius, finansinėms ataskaitoms keliamas pagrindinis uždavinys – tiksliai parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Tačiau per pasaulį pasklidę stambūs finansiniai skandalai rodo, kad neretai finansinės ataskaitos yra iškraipomos. Moksliniuose tyrimuose apgaulės dažniausiai analizuojamos iš audito perspektyvos – nustatant apgaulės rizikos veiksnius ir vertinant apgaulės riziką. Kuriami modeliai, kurie padėtų nustatyti apgaules finansinėse ataskaitose, dažnai būna labai sudėtingi ir jie taip pat orientuoti į audito procesą. Vis dėlto mokslo darbuose nepakankamai analizuojami modeliai, skirti išoriniams finansinių ataskaitų informacijos vartotojams, vertinantiems įmonės finansines ataskaitas dėl apgaulės buvimo galimybės. Vienas iš nesudėtingų metodų apgaulėms nustatyti yra santykinių rodiklių analizė. Straipsnyje, ištyrus apgaulės sampratos interpretacijas, atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė ir ištirti finansiniai santykiniai rodikliai, kuriuos mokslininkai siūlo naudoti apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymo procese. Empirinio tyrimo metu išanalizuota 1) 40 apgaulingų finansinių ataskaitų rinkinių, kurie buvo sudaryti nuo 1998 m. iki 2009 m. (šios įmonės buvo FNTT tirtos dėl apgaulingos apskaitos) ir 2) 40 neapgaulingų finansinių ataskaitų rinkinių (šių įmonių finansinių ataskaitų rinkiniams buvo surašytos besąlyginės audito išvados). Tyrimo rezultatas – išskirti finansiniai santykiniai rodikliai, kurių reikšmės gali signalizuoti apie apgaules finansinėse ataskaitose. Tyrimo išskirtinumas tas, kad tai pirmasis tokio pobūdžio empirinis tyrimas Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENOwners of companies, investors, creditors, governmental institutions make decisions regarding the development of the companies on the basis of the information provided in financial statements. Thus, financial statements must not deceive the users of the information. Different sciences designate the element of information distortion to identify fraud, hence the necessity to analyse different methods of fraud detection in financial statements. The paper investigates frauds in financial statements and possibilities to detect frauds by means of financial ratio indices. The object of the research is fraud detection in financial statements. The aim of the research is to explore the possibilities to detect frauds in financial statements by means of financial ratio indices. Theoretical survey revealed that, in scientific literature, financial indices are analysed in order to designate which indices of financial statements are the most sensitive in relation with the motifs of executive managers and employees of companies to commit frauds. The indices of profitability, long-term solvency, performance, structure of assets, growth are mostly examined. Cash flow indices and bankruptcy prediction models are used less often. The analytical research embraces 40 false (experimental group) and 40 correct (control group) financial statements. Firstly, regarding the fraud sensitive indices discussed in scientific literature, 5 fraud sensitive financial indices, previously designated in researches, have been confirmed, namely, assets transferability, the share of short-term assets, the share of stock, assets logarithm, liability logarithm. Secondly, it was discovered that profitability (net profit and total profit ratio and profitability of short-term assets) and long-term solvency (steady financing) indices can be used to identify fraud. The index of the share of cash in assets also signals about frauds.Thirdly, indices of short-term solvency and bankruptcy prediction models do not indicate frauds in financial statements. The article also provides the limits of index variations in false and correct financial statements. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56032
Updated:
2020-11-10 15:52:11
Metrics:
Views: 46    Downloads: 27
Export: