Vidaus audito sistema ir jos būklės viešojo sektoriaus institucijose tyrimo rezultatų analizė

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito sistema ir jos būklės viešojo sektoriaus institucijose tyrimo rezultatų analizė
Alternative Title:
System of internal audit and the analysis of its state in public sector institutions based on research results
In the Journal:
Homo-societas-technologiae. 2013, 2 (2), p. 87-95
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTViešojo sektoriaus valdymas reikalauja, kad valstybės tarnautojai vykdytų savo pareigą valdyti viešuosius išteklius, priimdami atsakingus ir protingus sprendimus, taip pat pateikdami rezultatus. Siekiant šio tikslo, atsirado poreikis viešojo sektoriaus institucijoms turėti nepriklausomą vidaus audito tarnybą, kuri padėtų valstybės tarnautojams efektyviai vykdyti jų pareigas ir taip užtikrintų gerą valdymą. Vidaus audito funkcijų efektyvumą lemia atliekamų auditų mastas, pasitikėjimas vidaus audito darbu bei aukščiausiųjų audito institucijų ir vidaus auditorių bendradarbiavimas. Straipsnyje nagrinėjamas vidaus audito vaidmuo, veiklos sritys ir paslaugų klientai. Pateikiamos Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo reikšmingiausios datos bei įvykiai, nagrinėjami vidaus auditą reglamentuojantys norminiai teisės aktai. Analizuojami vidaus audito sistemos viešojo sektoriaus institucijose tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENPublic sector governance requires controlling officers to discharge their responsibilities of stewardship of public resources through responsible and prudent decision making and delivery of outcomes. To this end, it has become necessary for public sector entities to have an independent internal audit unit to assist the controlling officers in effective discharge of responsibilities to ensure good governance. The effectiveness of internal audit function will determine the extent of audit coverage, the reliance on internal audit work, and the extent of cooperation between Supreme audit institutions and internal auditors. This article analyses the role and areas of internal auditing, presents customers of internal audit services, history of internal auditing in Lithuania and legal acts regulating internal audit, presents and analyses the results of empirical research on internal audit system in Lithuanian public sector institutions. [From the publication]

ISSN:
2029-9737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98661
Updated:
2023-12-01 14:47:20
Metrics:
Views: 5
Export: