Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadų bei jų kitimo tendencijų tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadų bei jų kitimo tendencijų tyrimas
Alternative Title:
Analysis of financial audit reports of Lithuanian corporations and the assessment of their changes
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2008, t. 2, Nr. 2, p. 97-114
Keywords:
LT
auditas; audito išvada; finansinės ataskaitos.
EN
audit; audit report; financial statments.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - įvertinti Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadas ir šių išvadų kitimo tendencijas. Atlikus pasirinktų Lietuvos akcinių bendrovių finansinio audito išvadų analizę, buvo nustatyta, kad energetikos, komunalinių paslaugų, pieno ir alkoholio sektoriaus įmonės labiau pasitiki didžiajam ketvertui priklausančių audito įmonių paslaugų kokybe, kurios kartu surašė 80 proc. visų nagrinėtų audito išvadų. Finansinių ataskaitų audito išvadų tyrimo rezultatai parodė, kad: audito išvadose pateikiamos informacijos kiekis 2000-2006 m. laikotarpiu atitiko reikalavimus ir palaipsniui didėjo. Apskaičiuotų audito išvadose pateikiamos informacijos indeksų reikšmės 2000 m. svyravo nuo 0,674 iki 0,957, o 2006 m. - nuo 0,913 iki 1. Tokį audito išvadų turinio pokytį galima būtų sieti su griežtėjančiu audito atlikimo ir audito išvados surašymo reglamentavimu. Audito įmonės surašytų audito išvadų aiškumo ir patrauklumo informacijos vartotojui siekia standartizuodamos išvadų tekstą bei numeruojant, užvardijant išvadų pastraipas. Nustatyta, kad mažiausiai skiriasi didžiojo ketverto audito įmonių surašytos audito išvados. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiausia buvo surašyta teigiamų išvadų, bet taip pat buvo daug ir sąlyginių nuomonių. Tyrimo rezultatai atskleidžia tam tikras audito išvadų ir jose pateikiamos informacijos kitimo tendencijas. 2006 m. auditorių išvadose pateikiamas atsakomybių detalizavimas rodo, kad mažėja auditorių atsakomybė, o tai yra teigiamas veiksnys tik audito įmonei, bet ne vartotojams ir akcinei bendrovei, nes jiems mažėja audito išvados patikimumas ir galimybės patraukti audito įmonę baudžiamojon atsakomybėn už nekokybiškai atliktą auditą.

ENThe objective of the paper is to evaluate conclusions of financial audit of Lithuanian public companies and tendencies of changes in such conclusions. After the analysis of conclusions of financial audits of Lithuanian public companies, the author identified that energy, utility service, diary, and alcohol companies trusts the quality of services delivered by audit companies of the “great fourth” that made 80 percent of conclusions researched. The results of researching financial audit reports showed that the quantity of the information delivered in audit reports in 2000-2006 corresponded to the requirements and constantly increased. Estimated values of indexes of information delivered in audit reports fell between 0.674 and 0.957 in 2000, and 0.913 and 1 in 2006. Such content of audit conclusions may be related to stiffened regulation of performing an audit and concluding audit reports. Audit companies seek for making audit reports clear and favourable to the users of the information; they use standardised texts, and name and number paragraphs of conclusions. The author defined, that conclusions of the “great fourth” audit companies are less different. Results of the research show, that they mostly presented favourable conclusions and a number of provisory opinions. The results disclose certain tendencies of audit conclusions and the information delivered in them. Detailed listing of responsibilities of auditors, delivered in audit conclusions of 2006 shows that responsibility of auditors decreases, and this favourable to the audit company only, while the users of the information and public companies audited face with less reliability of audit conclusions and fewer possibilities for prosecute audit company in case of non-quality audit.

ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16614
Updated:
2018-12-17 12:15:41
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: