Lietuvos vidurinioji klasė įstojus į ES: kultūriniai savitumai, savęs identifikavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos vidurinioji klasė įstojus į ES: kultūriniai savitumai, savęs identifikavimas
Alternative Title:
Middle class of Lithuania after entering the EU: cultural specifics, self identification
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos gyventojų savęs priskyrimo viduriniajai klasei kultūriniai savitumai. Šios klasės nagrinėjimo atskaitos padėtimi pasirinktas Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą laikotarpis. Remiantis reprezentatyviu 2004 m. Socialinių tyrimų instituto (dab. Lietuvos socialinių tyrimų centro) Stratifikacijos skyriaus tyrimu, analizuojama Lietuvos gyventojų kultūrinio kapitalo svarba, gyvenimo stiliaus, identifikuojantis su viduriniąja klase, pobūdis. Tyrimo duomenimis, viduriniosios klasės kultūrinis kapitalas yra vienas svarbiausių savęs identifikavimo požymių. Nagrinėjama kultūrinio kapitalo raiška viduriniosios klasės gyvenimo stiliuje. Atlikus Lietuvos gyventojų viduriniosios klasės gyvenimo stiliaus / aktorinę analizę nustatyta, kad didžiausiais svoriais pasižymi komunikacinis, kultūros vartojimo ir pažintinis faktoriai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominis kapitalas; Gyvenimo stilius; Kultūrinis kapitalas; Vidurinioji klasė; Cultural capital; Economical capital; Life-style; Lithuania; Middle class; Midlle class; Style of life.

ENSelf identification of the middle class of the inhabitants of Lithuania is analysed in this article. Entrance of Lithuania into EU was chosen as the starting point of self identification of the middle class in Lithuania. The importance of cultural capital, the life-style of middle class are analysed on the basis of representative data collected by the Department of Stratification of Institute for Social Research in 2004. The cultural capital of the middle class, being the important characteristic of the self identification of the middle class, also is expressed in its life-styles. According to the factor analysis of life-style of middle class, the communicational, culture consumption and cognitive factors are the most important. [From the publication]

Related Publications:
Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos / sudarė Mantas Adomėnas, Arūnas Augustinaitis, Tomas Janeliūnas, Darius Kuolys, Egidijus Motieka. Vilnius : Versus aureus, 2007. 439 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34660
Updated:
2021-03-08 12:13:53
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: